Пост-реліз: v науково-практична конференція
27 Листопад 2015

26 листопада 2015 року під керівництвом та активною підтримкою т.в.о. начальника факультету економіки та менеджменту Костянтина Споришева та  завідувача кафедри менеджменту та військового господарства Національної академії Національної гвардії  України Майї Черкашиної, на високому науково-методичному рівні було проведено науково-практичну конференцію з міжнародною участю  «Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання». На участь у заході було отримано 68 заявок. Серед учасників були представники 3 країн та 8 міст України. В рамках вказаної конференції було організовано 5 секцій.

У доповідях секції № 1 «Методичні аспекти управління конкурентоспроможністю продукції підприємств» було розглянуті такі актуальні питання:

ü методика оцінки воєнно – економічної ефективності варіантів забезпечення овочами військових частин НГУ (автори: Олександр Бондаренко, Майя Черкашина, Валерій Василенко, Артем Зозуля, НА НГУ);

ü розроблення моделі визначення елементів фінансового забезпечення частин та підрозділів нгу за умов обмеженого фінансування (автори: Вячеслав Городнов, Сергій Павленко, Вячеслав Овчаренко, НА НГУ);

ü розроблення моделі витрачання матеріальних засобів угрупування національної гвардії в особливий період (автори: Вячеслав Городнов, Валерій  Власюк, НА НГУ);

Управління конкурентоспроможністю товарів в системі маркетингу інновацій, консолідаційні процеси в організації матеріально-технічного забезпечення суб’єктів господарювання.

Кращі доповідачі:

д. військ. н., професор кафедри менеджменту військового господарства Вячеслав Городнов.,

к.т.н., доцент кафедри менеджменту та військового господарства  Валерій Василенко;

майор, ад’юнкт докторантури та ад’юнктури Сергій Павленко;

майор, ад’юнкт докторантури та ад’юнктури Валерій  Власюк;

Секція № 2 «Діяльність правоохоронних органів по забезпеченню економічної безпеки держави та суб’єктів підприємницької діяльності» було розглянуті такі актуальні питання, як вплив створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС на експортний потенціал, оцінка фінансової безпеки підприємства з використанням інструментарію нечіткої логіки, тайм-менеджмент в організації, проблеми економічної безпеки України на шляху до євроінтеграції.

Кращі інноваційні тези:

к.е.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту та військового господарства Майя Черкашина;

д. е. н., професор кафедри менеджменту військового господарства Костянтин  Фісун

В процесі роботи секції № 3 «Сучасні соціально - трудові відносини та організація системи управління персоналом на підприємстві» були розглянуті такі питання, як соціально-економічні аспекти оцінки ефективності використання ресурсного потенціалу, методичні підходи підвищення ефективності управління плинністю кадрів, складові соціального потенціалу підприємства, методологічні аспекти удосконалення системи мотивації персоналу.

Кращі інноваційні тези:

д. філ. ек. н., професор кафедри менеджменту та  військового господарства Марія Науменко;

старший викладач кафедри менеджменту та військового господарства, Валентина Герасименко

Секція № 4 «Антикризове управління підприємством» розглянула

питання забезпечення розвитку антикризового управління вітчизняних підприємств, особливості інформаційної безпеки підприємств, механізмів підвищення економічної спроможності підприємств.

Кращі інноваційні тези:

к.е.н., доцент, кафедри менеджменту та військового господарства, Оксана Нестеренко;

к.е.н., доцент, кафедри менеджменту та військового господарства, Юлія  Чирви

В процесі роботи секції № 5 «Управління матеріально – технічним забезпеченням силових структур та сил охорони правопорядку» були розглянуті питання застосування кореляційного аналізу для дослідження факторів підвищення ефективності роботи організацій, використання логістичних підходів щодо управління матеріально – технічним забезпеченням підрозділів Національної гвардії  України, факторів підвищення ефективності матеріального забезпечення експлуатації озброєння та військової техніки.

Кращі інноваційні тези:

к.пед.н., доцент, кафедри менеджменту та військового господарства, Олена  Шаповал;

- викладач кафедри менеджменту та військового господарства Жана  Чухлатої.;

Активну участь в організації конференції приймала завідувач лабораторії Людмила Бабіч.

Результати роботи конференції рекомендовано до впровадження в навчальний процес Національної академії Національної гвардії  України при викладанні дисциплін з менеджменту та економіки.

Автор Марія Науменко

Фото Олена Шаповалпереглядів - 466.