• Ф_51
  • Ф5_2
  • Ф5_4
  • Ф5_3
  • Ф3_3
  • Ф1_8
  • Ф1_4

З метою регіонального залучення громадян України до служби на офіцерські посади в Національну гвардію України у лютому 2017 року в складі Національної академії Національної гвардії України було створено Київський факультет.

Київський факультет, як відокремлений підрозділ Академії став правонаступником «Факультету №2 підготовки фахівців для Національної гвардії України Національної академії внутрішніх справ».

На факультеті здійснюється підготовка фахівців за державним замовленням першого (бакалаврського) освітнього рівня за спеціальністю Право, з спеціалізацією Службова діяльність підрозділів Національної гвардії України. Ліцензований обсяг 120 осіб.

Освітньо-професійна програма, за якою готують курсантів, пройшла ліцензування та відповідає сучасним українським і міжнародним стандартам вищої освіти.

До складу факультету входять:

  • кафедра правових дисциплін;
  • кафедра військово-спеціальних дисциплін.

По закінченню Київського факультету випускники направляються на службу в підрозділи Національної гвардії України на посади:

- командир взводу

- юрисконсульт

- офіцер юридичної служби.