• Ф5_3
 • banner-2
 • banner-4
 • banner-5
 • banner-7
 • banner-1
 • Ф3_3

Головними завданнями факультету  є підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері прав і свобод людини, інтересів суспільства та держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, здатних ефективно виконувати завдання у сучасних умовах;

- забезпечення умов для здобуття громадянами України вищої освіти та наближення місця навчання здобувачів вищої освіти до їх місця проживання.

На факультеті здійснюється підготовка:

-  фахівців за державним замовленням першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю «Право», зі спеціалізацією «Службова діяльність підрозділів Національної гвардії України». Ліцензований обсяг 80 осіб.

До складу факультету входять:

 • кафедра службово-бойового застосування підрозділів Національної гвардії України ;
 • кафедра правового забезпечення службово-бойової діяльності ;
 • кафедра забезпечення державної безпеки;
 • навчально-методичне відділення;
 • відділення мовної підготовки.

Структурні підрозділи факультету забезпечують підготовку на високому організаційному, матеріальному і науковому рівні кваліфікованих фахівців для НГУ, поєднуючи позитивний досвід діяльності практичних підрозділів і новітні освітянські технології.

Навчально-методичну та наукову роботу на факультеті проводить потужний науково-педагогічний колектив, в складі якого є: 2 доктори наук, 11 кандидатів наук та офіцери, що мають багатий життєвий та службово-бойовий досвід з відповідним проходженням служби на керівних посадах серед яких бувший командувач внутрішніх військ МВС України генерал-майор Воробйов В.І.

З метою посилення практичної складової, як пріоритетного напрямку в підготовці майбутніх фахівців для підрозділів Національної гвардії України має місце постійне залучення до проведення бінарних занять офіцерів з військових частин Київського гарнізону та ГУ НГУ та системно проводяться відпрацьовуються  виїзні заняття до місць безпосереднього несення служби, а саме: зали судових засідань, КТП, Національний інститут ядерних досліджень та у військові частини.

 Серед наших курсантів:

Випускники факультету займають гідні посади в підрозділах Національної гвардії України.

На факультеті створені всі умови для всебічного розвитку особистості. Курсанти постійно відвідують музеї, виставки, картинні галереї, кінотеатри та театри що також розширює кругозір та сприяє гуманному формуванню особистості молодої людини XXI століття. Особлива увага приділяється розвитку фізичної культури та спорту.

З метою закріплення військових традицій, передачі досвіду правоохоронної діяльності курсанти факультету залучаються до роботи з ветеранами. За участю ветеранів на факультеті проводяться спільні заходи військово-патріотичного виховання, курсанти надають ветеранам необхідну допомогу.

Військовослужбовці, які навчаються на факультеті мають статус курсанта, зараховуються до особового складу Національної гвардії України та забезпечуються грошовим утриманням. Курсантам, які навчаються на «добре» та «відмінно», нараховується підвищене грошове утримання.

Працевлаштування:

По закінченню навчання випускнику факультету (за державним замовленням) присвоюється військове звання «лейтенант» та призначається на первинну офіцерську посаду командир взводу, юрисконсульт військової частини з подальшим просуванням по службі до посад рівних командира батальйону.

У подальшому, через 5 років служби на офіцерських посадах випускник факультету має право вступу на конкурсній основі до магістратури (зі штатно-посадової категорії «майор») для отримання повної вищої військової освіти оперативно-тактичного рівня, яка дасть можливість кар’єрного росту.