Ф_51

З метою регіонального залучення громадян України до служби на офіцерські посади в Національну гвардію України у лютому 2017 року в складі Національної академії Національної гвардії України було створено Київський факультет.

Київський факультет, як відокремлений підрозділ Академії став правонаступником «Факультету № 2 підготовки фахівців для Національної гвардії України Національного університету внутрішніх справ».

На факультеті здійснюється підготовка фахівців за державним замовленням першого (бакалаврського) освітнього рівня за спеціальністю Право, з спеціалізацією Службова діяльність підрозділів Національної гвардії України. Ліцензований обсяг 120 осіб.

Освітньо-професійна програма, за якою готують курсантів, пройшла ліцензування та відповідає сучасним українським і міжнародним стандартам вищої освіти.

До складу факультету входять кафедри загально-юридичних та військових дисциплін.

По закінченню Київського факультету випускники направляються на службу в підрозділи Національної гвардії України на посади:

- командир взводу

- юрисконсульт

- офіцер юридичної служби.