новини

В Національній академії Національної гвардії України оголошено конкурс на заміщення вакантної посади заступника начальника кафедри психології та педагогіки гуманітарного факультету

02.06.2021 16:12

В Національній академії Національної гвардії України оголошено конкурс на заміщення вакантної посади заступника начальника кафедри психології та педагогіки гуманітарного факультету.

Кваліфікаційні вимоги до кандидата:

оперативний рівень військової освіти;

наявність вченого звання та/або наукового ступеня (почесного звання);

стаж науково-педагогічної діяльності не менше пʼяти років.

Специфіка змісту навчальних дисциплін, які закріплені за науково-педагогічним працівником:

військова психологія та педагогіка; психологія службово-бойової діяльності; практична психологічна підготовка військовослужбовців.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії (майдан Захисників України, 3, м. Харків, 61001) такі документи:

рапорт про участь у конкурсі;

автобіографію;

копії документів про вищу освіту;

службову та медичну характеристики;

завірену копію службової картки, довідку про проходження військової служби (Ф-1), письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Термін подання кандидатами документів для участі в конкурсі на заміщення вакантної посади – до 30.06.2021.

Копії документів про науковий ступінь, вчене (почесне) звання, список наукових праць (винаходів), а також документи, що підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва), надаються кандидатами за наявності.

Особи, які подали документи не в повному обсязі, до участі в конкурсі  не допускаються.