новини

Курсанти-логісти ознайомилися із процесом планування публічних закупівель

23.02.2022 14:08

З курсантами факультету логістики проведено бінарне семінарське заняття щодо сучасних підходів до планування процесу закупівель.

Заняття провели професор кафедри менеджменту та військового господарства Марія Науменко і старший викладач кафедри менеджменту та військового господарства Валентина Герасименко.

Своїм практичним досвідом із курсантами поділився офіцер з організації публічних закупівель відділу служб Академії Нацгвардії лейтенант Тарас Божок. Офіцер розповів про особливості електронної системи «Prozorro» за умов проходження процесів закупівель для потреб військових частин Національної гвардії України.

«Планування закупівель є динамічним та безперервним процесом, що здійснюється замовниками протягом року, - розповів лейтенант Тарас Божок. – Сьогодні на занятті я розповів курсантам про забезпечення невідкладних потреб у закупівлі товару робіт або послуг, яке проводиться на початку року».  

За словами Тараса Григоровича, законом не встановлено обов’язку замовника складати та затверджувати річний план закупівель на підставі кошторису (тимчасового кошторису), фінансового плану (плану асигнувань, плану використання бюджетних коштів): «При визначенні очікуваної вартості закупівлі, під час складання річного плану закупівель, замовники виходять із планових вартісних показників, які можуть розраховуватись, зокрема, враховуючи потреби у відповідних товарах, роботах і послугах у минулих роках. Разом із тим, звертаючи увагу на економічні фактори, які впливають на ціноутворення на ринках відповідних товарів, робіт і послуг тощо. При цьому, відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання та контролю за дотриманням бюджетного законодавства регулюються Бюджетним кодексом України (стаття 1 Бюджетного кодексу України)».

Далі курсанти ознайомилися із статтею 41 Бюджетного кодексу України, де визначені особливості формування надходжень бюджету та здійснення витрат бюджету в разі несвоєчасного набрання чинності Законом про Державний бюджет України. Важливо було донести, що постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 затверджений Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ (зі змінами) (далі – Порядок). Поряд із цим, відповідно до частини другої статті 75 Господарського кодексу України, фінансовий план є основним плановим документом державного комерційного підприємства, відповідно до якого підприємство отримує доходи і здійснює видатки, визначає обсяг та спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом року відповідно до установчих документів.

«Фінансовий план підлягає затвердженню до 1 вересня року, що передує плановому, якщо інше не передбачено законом. Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки затверджено наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 (зі змінами). Таким чином, ураховуючи, що Закон не містить обмежень щодо організації процедур закупівель до набрання чинності Закону про Державний бюджет України, затвердження кошторису, плану використання бюджетних коштів, фінансового плану, замовник для забезпечення невідкладних потреб у товарах, роботах і послугах у наступному році, може наприкінці поточного року (або на початку наступного року) розпочати процедуру закупівлі за відповідним предметом закупівлі, - наголосив Тарас Божок. - Але необхідно обов’язково керуватися його очікуваною вартістю за умови, що в проекті договору про закупівлю та у договорі про закупівлю буде передбачено відповідний порядок виникнення договірних зобов’язань у залежності від реального фінансування. Водночас, під час укладання договору, розпоряднику (одержувачу) бюджетних коштів необхідно обов’язково ураховувати частину першу статті 23 Бюджетного кодексу України, оскільки згідно з частиною четвертою статті 48 Бюджетного кодексу України, зобов’язання, взяті учасником бюджетного процесу без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених цим Кодексом та законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), не вважаються бюджетними зобов’язаннями (крім витрат, що здійснюються відповідно до частини шостої цієї статті) і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. При цьому, істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 36 Закону».

Марія Науменко обговорила з гвардійцями способи реалізації відслідковування усіх контрагентів і формування єдиної бази даних стейкхолдерів військових частин Національної гвардії України, які дозволяють автоматизувати системи закупівель. А Валентина Герасименко проаналізувала зниження вірогідності корупційних ризиків у процесі закупівель.

«Основою сучасних підходів до планування процесу закупівель стали наукові статті науковців кафедри менеджменту та військового господарства Академії. Моделювання професійних ситуацій під час заняття сприяло розширенню пізнавального досвіду курсантів у поставлених конкретних завданнях, інтенсивному їх розвитку, формуванню інтересу. А участь офіцера з організації публічних закупівель мотивувало гвардійців до пізнання нового матеріалу», - підсумувала Марія Науменко.

Відділ міжнародних зв’язків, інформації та комунікації НА НГУ