новини

В Академії Нацгвардії пройшов захист дисертаційних робіт

16.06.2023 08:52

Під час засідання разових спеціалізованих вчених рад в Національній академії Національній гвардії України відбулися захисти дисертаційних робіт на здобуття ступеня доктора філософії.

Дисертацію захистили ад'юнкти докторантури та ад'юнктури підполковник Олександр Онопрієнко та підполковник Дмитро Торяник.

Дисертаційними роботами науковці займалися протягом чотирьох років.

Основні положення дисертацій науковців опубліковані у фахових наукових виданнях затверджених Міністерством освіти і науки України.

За результатами прийнятого висновку членів ради було встановлено, що розглянуті дисертації відповідають вимогам Постанови КМУ №44 від 12.01.2022 року «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії».

Обом офіцерам присуджено науковий ступінь доктора філософії за спеціальністю «251 Державна безпека».

Відділ міжнародних зв’язків, інформації та комунікацій НА НГУ