Статтi

Додаткова інформація про публікації та апробації результатів наукових досліджень ад'юнктів

Волков

Каплун

Каплюченко

Колянда

Кудимов 

Куруч

Манжура

Мельніков

Минько

Онопрієнко

Першина

Семенко

Суконько 

Ткаченко

Торяник

Чепель