Науково-дослідний центр (НДЦ) службово-бойової діяльності Національної гвардії України (НГУ) призначений для наукового забезпечення діяльності та подальшого розвитку НГУ. Основними напрямами діяльності НДЦ є наукові проблеми: внутрішньої безпеки України; форм i способів підготовки та виконання службово-бойових завдань НГУ; всебічного забезпечення службово-бойової діяльності НГУ; психології службово-бойової діяльності НГУ.

Основними видами діяльності науково-дослідного центру є:

розроблення установчих документів на проведення наукових досліджень;

проведення фундаментальних, пошукових та прикладних наукових досліджень з проблем службово-бойової діяльності НГУ;

проведення наукових досліджень на навчаннях та інших заходах оперативної, мобілізаційної і бойової підготовки та повсякденної діяльності НГУ;

узагальнення та поширення передового досвіду оперативної, мобілізаційної, бойової підготовки та повсякденної діяльності НГУ;

підготовка наукових праць;

організація, проведення та участь у наукових і науково-практичних конференціях, семінарах, нарадах тощо;

участь у науковому супроводженні розробці та випробуваннях нових та модернізованих зразків озброєння та військової техніки;

проведення наукових і науково-технічних експертиз;

розроблення проектів статутних, нормативно-правових i нормативно-технічних документів;

узагальнення та поширення передового досвіду використання сучасних інформаційних технологій у службово-бойовій діяльності НГУ;

патентно-ліцензійна, винахідницька та раціоналізаторська робота;

використання наукового потенціалу Національної академії НГУ для підготовки наукових працівників НДЦ;

підготовка та подання планово-звітних матеріалів про наукову та науково-технічну діяльність НДЦ відповідно до керівних документів;

інші види діяльності, пов’язані з одержанням нових наукових результатів та науковим супроводженням їх практичної реалізації у НГУ.

До складу НДЦ входять три науково-дослідні лабораторії (НДЛ): службово-бойового застосування НГУ; забезпечення службово-бойової діяльності НГУ; морально-психологічного супроводження службово-бойової діяльності НГУ та науково-дослідний сектор (НДС) будівництва та оперативного застосування НГУ.

НДЛ службово-бойового застосування НГУ призначена для проведення актуальних наукових досліджень, спрямованих на:

удосконалення та розроблення форм і способів службово-бойового застосування НГУ;

удосконалення управління з’єднаннями, частинами і підрозділами НГУ під час виконання ними службово-бойових завдань;

удосконалення та розроблення способів дій за видами бойового забезпечення службово-бойової діяльності НГУ;

удосконалення взаємодії з’єднань, частин і підрозділів НГУ з іншими силовими структурами під час виконання службово-бойових завдань;

розроблення моделей службово-бойових дій і процесів управління ними;

розроблення та вдосконалення концептуальних основ організації НГУ;

розроблення та вдосконалення нормативно-правових засад службово-бойової діяльності НГУ.

НДЛ  забезпечення службово-бойової діяльності НГУ призначена для проведення актуальних наукових досліджень, спрямованих на:

розроблення та вдосконалення способів технічного та тилового забезпечення службово-бойової діяльності ВВ;

науково-технічне супроводження розробки та модернізації озброєння, військової і спеціальної техніки для виконання службово-бойових задач НГУ;

наукове супроводження експлуатації озброєння і військової техніки НГУ;

розроблення та вдосконалення нормативно-правової бази з питань технічного та тилового забезпечення службово-бойової діяльності НГУ;

розроблення інформаційно-аналітичної системи НГУ з використанням сучасних інформаційних технологій;

розроблення і впровадження спеціалізованих банків і баз даних; ведення пошуку, систематизації та аналізу науково-практичної інформації за напрямами досліджень НДЦ;

наукове супроводження розроблених інструментальних засобів, прикладних програм  інформаційно-аналітичної системи НГУ.

НДЛ морально-психологічного супроводження службово-бойової діяльності НГУ призначена для проведення актуальних наукових досліджень, спрямованих на:

дослідження психологічних проблем службово-бойової діяльності НГУ;

розроблення та вдосконалення системи морально-психологічного забезпечення службово-бойової діяльності НГУ;

дослідження проблем психології натовпу, маніпулятивного впливу на нього, психології злочинця і злочинної групи, терориста і терористичної групи, особливостей ведення переговорної діяльності та використання отриманих результатів у службово-бойової діяльності НГУ;

проведення наукового обґрунтування психологічного супроводження службово-бойової діяльності НГУ та організації психологічної підготовки особового складу з урахуванням специфіки діяльності підрозділів та військових частин;

наукове супроводження організації психологічної допомоги на всіх етапах виконання службово-бойових завдань, розробка реабілітаційних та психокорекційних методик та програм для військовослужбовців, які отримали психологічні травми.

НДС будівництва та оперативного застосування НГУ призначений для вирішення актуальних воєнно-наукових задач, спрямованих на:

аналіз структур і видів діяльності силових відомств у сфері безпеки і оборони України;

дослідження механізму впливу характеру діяльності органів охорони
правопорядку у сфері безпеки і оборони України на структуру і режим діяльності Національної гвардії України;

обґрунтування більш досконалої організації НГУ і регулюючої діяльності Головного управління НГУ, регіональних органів управління щодо застосування НГУ, виходячи з уявлень про місце і роль НГУ у сфері безпеки і оборони України, більш досконалої структури взаємодії НГУ з іншими силовими відомствами та форм оперативного застосування формувань НГУ за надзвичайних обставин (ситуацій);

аналіз режимів діяльності НГУ за звичайних і надзвичайних обставин мирного та воєнного часу;

визначення форм участі НГУ у заходах з надання допомоги силовим відомствам сфери безпеки і оборони України під час надзвичайних обставин (ситуацій);

дослідження напрямків взаємодії органів управління і формувань НГУ з органами виконавчої влади, установами сфери безпеки та оборони України і розроблення пропозицій з удосконалення структури системи управління НГУ;

наукове супроводження оборонних оглядів, статутних документів, законодавчих актів стосовно будівництва і застосування Національної гвардії України;

моделювання сценаріїв розвитку кризових ситуацій на території України та прогнозування їх наслідків.

За більш детальною інформацією звертайтеся за електронною адресою: ndcnangu@ukr.net