наш факультет

Гуманітарний факультет

Гуманітарний факультет - це структурний підрозділ Національної академії Національної гвардії України. На факультеті готують заступників по роботі з особовим складом, психологів та перекладачів з іноземних мов та (англійської, французької та німецької).

Факультет спеціалізується на підготовці військових психологів та фахівців з комунікації і перекладу.
254
Забезпечення військ (сил)

Філологія

053
Психологія

4 роки

перший бакалаврський рівень освіти

1,5 роки

другий магістерський рівень освіти

Факультет здійснює:

підготовку військових фахівців (курсантів) на тактичному рівні з терміном навчання : перший бакалаврський рівень освіти - 4 роки, другий магістерський - 1,5 роки. Спеціалізація підготовки - Забезпечення військ (лінгвістичне забезпечення та стратегічні комунікації) та «Психологія» за державним замовленням ;

підготовку цивільних фахівців (студентів) за кошти фізичних і юридичних осіб за спеціальністю «Філологія» освітнього ступеня «бакалавр» та «магістр» за денною та заочною формами навчання.

По закінченню Академії за спеціальностю «Філологія» курсанти отримують первинне офіцерське звання лейтенант і направляються для проходження служби на посадах офіцерів по роботі з особовим складом з подальшою перспективою стати військовими перекладачами в галузі міжнародних відносин; за спеціальностю «Психологія» - курсанти після закінчення навчання будуть обіймати посаду психолога підрозділів Національної гвардії України.

Студенти-випускники працюють референтами-перекладачами, секретарями-перекладачами в управлiнських органiзацiях, виробничих, комерційних підприємствах, фірмах, iнформацiйно-рекламних агентствах та викладають iноземні мови у вищих навчальних закладах.

До складу факультету входять 3 кафедри:

  • кафедра філології, перекладу та стратегічних комунікацій;
  • кафедра соціально-гуманітарних дисципін;
  • кафедра психології та педагогіки.

Сьогодні Україна розширює сферу свого міжнародного співробітництва, обмінюється досвідом з військовими іноземних держав, активно приймає участь у миротворчій та гуманітарній діяльності.

У процесі навчання курсанти і студенти набувають знань та навичок вільного спілкування та перекладу двома обов’язковими іноземними мовами. Велика увага приділяється роботі з комп’ютерною технікою на англійській, французькій та німецькій мовах.

Складовою навчального процесу на гуманітарному факультеті є активне залучення курсантів і студентів факультету до наукових досліджень та творчого наукового пошуку. Курсанти і студенти факультету є іменними стипендіантами премій Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та переможцями у Міжнародних та Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах.

На кафедрі філології, перекладу та мовної комунікації в рамках наукового товариства слухачів, курсантів та студентів працює гурток з англійської мови «English for work, learning and pleasure», а на кафедрі фонетики та граматики працює гурток французької мови, де молодь закріплює на практиці отримані теоретичні знання, отримують додаткову інформацію та розвивають практичні навички.

Науково-педагогічними працівниками факультету розробляється навчально-методична література та електронні підручники. Навчальні аудиторії факультету оснащені сучасним технологічним обладнанням та комп’ютерною технікою з виходом у мережу “Інтернет”.

Міжнародні зв’язки:

В мирний час висуваються вимоги до перекладачів вміти вільно розмовляти та перекладати тексти з суспiльно-полiтичної, науково-технiчної та художньої літератури, а під час збройних конфліктів, локальних війн – по володінню мовою противника, знанню військової термінології, організаційно-штатної структури армії та вмінню здійснювати двосторонній переклад.

Важливим напрямком роботи гуманітарного факультету є тісне співробітництво з вітчизняними та закордонними університетами, міжнародними організаціями та лінгвістичними відділами посольств зарубіжних країн: зустріч з послом США в Україні до 20-ої річниці діяльності «Програми обміну майбутніх лідерів» (FLEX) в Україні, участь у прийомі іноземних делегацій з США, Франції, Канади, Швеції, Румунії, Італії, Туреччини, Молдови, участь в семінарах з представниками програми Украхна-НАТО, в міжнародних навчаннях як в Україні, так і закордом, стажування офіцерів, викладачів та курсантів у Франції, Італії, США, Канаді, Великобританії, Китаї, Угорщині, Румунії, Болгарії, Венгрії, Туреччині, Нідерландах.

На факультеті проводять практичні заняття та майстер-класи висококваліфіковані викладачі з США, Франції, Німеччини.

Курсанти та офіцери складають іспити STANAG з англійської та французької мови, отримуючи сертифікати від представників Посольства Франції в Україні.

Кафедра філології, перекладу та мовної комунікації та кафедра фонетики і граматики тісно співпрацює з мовним центром, який надає додаткові освітні послуги курсантам та студентам з різним рівнем володіння іноземною мовою.

Громадська та творча діяльність:

На базі гуманітарного факультету створено студентське самоврядування, представники якого активно беруть участь в житті молоді вищих навчальних закладів м. Харкова.

 

наставники
фото та відео

Галерея

Усі фото
Обери свій

Інші факультети

faculty
Оперативно-тактичний
faculty
Командно-штабний
faculty
Факультет логістики
faculty
Гуманітарний факультет
faculty
Київський факультет
у Вас є питання?

Відповіді

Які ЗНО потрібно здавати для вступу?

Треба обрати ЗНО згідно обраної спеціалньості для навчання

З чого розпочати вступ до академії?

1) ознайомитись із навчальним закладом та обрати факультет для навчання; 2) обрати необхідні для обраної спеціальності предмети ЗНО; 3) звернутися до Академії (м. Харків) або до найближчої військової частини Нацгвардії та повідомити про вступ (до червня поточного року); 3)* для військовослужбовців НГУ: подати рапорт по команді на навчання в Академії НГУ.

Коли будуть результати вступних випробувань?

Результати про зарахування оголошують по закінченню всих іспитів

Хто має право на навчання в Академії?

Особи від 17 до 30 років, які мають повну загальну середню, професійно-технічну освіту. ( Дозволяється з 16 років, якщо до 31.12 поточного року виповниться 17 років).

Як проходить працевлаштування після закінчення навчання?

Відбувається розподіл наступних місць сулжби по Україні

Скільки років потрібно навчатись?

"бакалавр" - 4 роки; "магістр" - 1,5 років/

Якщо у Вас залишились питання напишіть нам
або телефонуйте за номером:
+38 (057) 732-87-58