1. Статут та інші установчі документи
 2. Документи закладу вищої освіти, якими регулюється порядок здійснення освітнього процесу
 3. Ліцензія на провадження освітньої діяльності
 4. Сертифікати про акредитацію освітніх програм
 5. Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою
 6. Мова (мови) освітнього процесу
 7. Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)
 8. Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання
 9. Результати моніторингу якості освіти
 10. Річний звіт про діяльність закладу освіти
 11. Річний звіт про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного
 12. Освітньо-наукові програми та освітньо-професійні програми
 13. Силабуси
 14. Сертифікати про підвищення кваліфікації
 15.  Акредитація освітньо-професійної програми "Автомобілі та автомобільне господарство"

 

Статут Академії