• Ф1_2
 • Ф1_11
 • Ф1_1
 • Ф1_6
 • Ф1_7
 • Ф1_9
 • Ф1_10
 • Ф1_5
 • Ф4_11
 • Ф4_15

Головним завданням факультету  є  підготовка командирів для Національної гвардії України, надання базових знань та умінь в області оперативного мистецтва і тактики,  здобуття та систематичне вдосконалення навичок і умінь командирів в управлінні підрозділами, військовими частинами і з’єднаннями в різних умовах обстановки, формування у слухачів і курсантів твердої волі, самостійністі, ініціативи, вміння керувати  підрозділами за будь-яких обставин, виховувати слухачів і курсантів патріотами України табути відданими українському народові.

На факультеті здійснюється підготовка:

- офіцерів другого (магістерського) рівня освіти денної та заочної форми навчання в галузі 25. Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону, за спеціальністю 253 «Військове управління (за видами збройних сил)» за спеціалізацією «Службово-бойове застосування та управління діями військових частин і з’єднань Національної гвардії України» з наданням кваліфікації «Магістр військового управління, службово-бойового застосування військових частин і з’єднань Національної гвардії України, офіцер оперативно-тактичного рівня»;

- фахівців освітнього ступеня «бакалавр» (денна форма навчання) за спеціальностями:

«Державна безпека», спеціалізацією «Службово-бойове застосування та управління діями підрозділів спеціального призначення Національної гвардії України»

«Військове управління (за видами збройних сил)», спеціалізацією «Забезпечення управління діями підрозділів Національної гвардії України»;

«Військове управління (за видами збройних сил)», спеціалізацією «Службово-бойове застосування та управління діями підрозділів Національної гвардії України засобами військового зв’язку»;

з наданням кваліфікації бакалавра військового управління службово-бойового застосування в Національній гвардії України, офіцер тактичного рівня:

- бакалавр державної безпеки, службово-бойового застосування та управління діями підрозділів спеціального призначення Національної гвардії України, офіцер військового управління тактичного рівня;

- бакалавр  військового управління, офіцер військового управління тактичного рівня;

- бакалавр військового управління, забезпечення управління діями підрозділів Національної гвардії України засобами військового зв’язку, офіцер військового управління тактичного рівня.

- офіцерів запасу.

До складу факультету входять 6 кафедр:

 •  кафедра Оперативного мистецтва;
 •  кафедра Службово-бойового застування військових частин;
 •  кафедра Тактики;
 •  кафедра Управління повсякденною діяльністю;
 •  кафедра Управління діями підрозділів засобами військового зв’язку;
 •  кафедра підготовки студентів за програмою підготовки офіцерів запасу;

5 навчальних курсантських підрозділів;

та 2-х  курсів студентів, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу.

Навчально-методичну та наукову роботу на факультеті проводить потужний науково-педагогічний колектив, в складі якого є: 3 доктори наук, 34 кандидати наук та офіцери, що мають багатий життєвий та службово-бойовий досвід з відповідним проходженням служби на керівних посадах (полк, бригада). базі макету населеного пункту

На кафедрах оперативно-тактичного рівня підготовки слухачі набувають навичок стосовно управління військовими частинами в складних умовах обстановки. Основною формою підготовки офіцерів-слухачів є практичні заняття з відпрацюванням групових вправ командно-штабних навчань.

На кафедрах тактичного рівня підготовки проводяться практичні заняття на гірсько-штурмовій полосі, скеледромі, містечку тактико-спеціальної підготовки, «кілер-хаусу», блокпосту, взводних опорних пунктах, містечка військово-інженерної підготовки, спеціальній психологічній смузі перешкод, містечку радіаційного хімічного бактеріологічного захисту, які розташовані у навчальному центрі Академії, макеті населеного пункту, комендантсько-диспетчерському пункті військової  частини Національної гвардії України, слідчому ізоляторі, Харківському апеляційному обласному суді та судах першої інстанції, районних відділах внутрішніх справ,  аеродромі Харківського університету повітряних сил ім. Івана Кожедуба та авіаційній бригаді Національної гвардії України м. Олександрія на яких курсанти набувають вмінь та навичок,  пов’язаних із майбутньою професійною діяльністю. Наявна навчально-матеріальна база забезпечує якісне навчання.

На факультеті надається військова освіта за програмою підготовки офіцерів запасу студентам вищих навчальних закладів м. Харкова з присвоєнням військового звання «молодший лейтенант» запасу. Під час навчання використовуються спеціалізовані аудиторії та обладнання навчально-тренувального комплексу з вогневої підготовки.

На кафедрах факультету працюють наукові гуртки, що забезпечують слухачам, курсантам та студентам можливість займатися науково-дослідною роботою. Слухачам, курсантам та студентам які цікавляться науково-дослідною роботою, надається можливість брати участь у науково-практичних семінарах, конференціях, як в Академії так і в інших навчальних закладах України.

Серед наших курсантів:

 • іменні стипендіати премій Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України;
 • переможці конкурсу наукових робіт слухачів, курсантів і студентів за напрямком «Службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку та військових формувань»;
 • переможці студентських олімпіад.

На факультеті створені всі умови для всебічного розвитку особистості. Курсанти постійно відвідують музеї, виставки, картинні галереї, кінотеатри та театри що також розширює кругозір та сприяє гуманному формуванню особистості молодої людини XXI століття. Особлива увага приділяється розвитку фізичної культури та спорту. Курсанти відвідують гуртки рукопашного бою, бойового самбо, секцію атлетичної гімнастики, на факультеті створені команди з футболу, баскетболу, волейболу, гирьового спорту, корсфіту, легкої атлетики, рукопашного бою, тощо. Курсанти факультету мають можливість брати участь у роботі вокального гуртку, КВК, танцювальному колективі які працюють в центрі культури Академії.

З метою закріплення військових традицій, передачі досвіду правоохоронної діяльності курсанти факультету залучаються до роботи із ветеранами. За участю ветеранів на факультеті проводяться спільні заходи військово-патріотичного виховання, курсанти надають ветеранами необхідну допомогу.

Військовослужбовці, які навчаються на факультеті мають статус курсанта, зараховуються до особового складу Національної гвардії України та забезпечуються грошовим утриманням. Курсантам, які навчаються на «добре» та «відмінно», нараховується підвищене грошове утримання.

Протягом першого та другого року навчання курсанти проживають в казармі на території Академії. В казармі розташовані спальні приміщення, народознавчі світлиці, побутові кутки, комп’ютерні класи з підключенням до мережі Інтернет. Комп’ютерні класи дозволяють через локальну мережу користуватись створеною електронною базою навчання, використовувати інтерактивні методики навчання. Курсантам 3-го та 4-го років навчання дозволяється проживати за межами Академії.

Працевлаштування:

По закінченню навчання випускнику факультету (за державним замовленням) присвоюється військове звання «лейтенант» та призначається на первинну офіцерську посаду командир взводу з подальшим просуванням по службі до посад рівних командира батальйону.

У подальшому, через 5 років служби на офіцерських посадах випускник факультету має право вступу на конкурсній основі до магістратури (зі штатно-посадової категорії «майор») для отримання повної вищої військової освіти оперативно-тактичного рівня, яка дасть можливість кар’єрного росту.

Після отримання освіти оперативно-тактичного рівня офіцер призначається на посади від командира батальйону і вище.