• banner-1
 • banner-2
 • banner-3
 • banner-4
 • banner-5
 • banner-6
 • banner-7
 • banner-9
 • banner-10

Головним завданням факультету  є  підготовка командирів для Національної гвардії України, надання базових знань та умінь в області тактики,  здобуття та систематичне вдосконалення навичок і умінь командирів в управлінні підрозділами в різних умовах обстановки, формування у курсантів твердої волі, самостійності, ініціативи, вміння керувати  підрозділами за будь-яких обставин, виховувати курсантів патріотами України та бути відданими українському народові.

На факультеті здійснюється підготовка: 

в галузі знань: 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону»

- фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання:

за спеціальністю 251 «Державна безпека», за спеціалізацією  «Службово-бойове застосування підрозділів спеціального призначення Національної гвардії України», за кваліфікацією «Бакалавр державної безпеки, службово-бойового застосування підрозділів спеціального призначення Національної гвардії України, офіцер військового управління тактичного рівня»;

за спеціальністю 253 «Військове управління (за видами збройних сил)», за спеціалізацією «Службово-бойове застосування підрозділів Національної гвардії України», за кваліфікацією «Бакалавр військового управління (за видами збройних сил), службово-бойового застосування підрозділів Національної гвардії України, офіцер військового управління тактичного рівня»;

за спеціальністю 253 «Військове управління (за видами збройних сил)», за спеціалізацією «Забезпечення управління діями підрозділів Національної гвардії України засобами військового зв’язку», за кваліфікацією «Бакалавр військового управління (за видами збройних сил), забезпечення управління діями підрозділів Національної гвардії України засобами військового зв’язку, офіцер військового управління тактичного рівня».

До складу факультету входять:

3 кафедри:

 •  кафедра тактики;
 •  кафедра тактико-спеціальної підготовки;
 •  кафедра військового зв’язку.

5 навчальних курсантських підрозділів;

Навчально-методичну та наукову роботу на факультеті проводить потужний науково-педагогічний колектив, в складі якого є: 1 доктор наук, 38 кандидатів наук та офіцери, що мають багатий життєвий та службово-бойовий досвід з відповідним проходженням служби на керівних посадах (полк, бригада).

На кафедрах тактичного рівня підготовки проводяться практичні заняття на гірсько-штурмовій смузі, скеледромі, містечку тактико-спеціальної підготовки, «кілер-хаусу», блокпосту, взводних опорних пунктах, містечку військово-інженерної підготовки, спеціальній психологічній смузі перешкод, містечку радіаційного хімічного бактеріологічного захисту, радіополігону,  які розташовані у навчальному центрі Академії, макеті населеного пункту, комендантсько-диспетчерському пункті військової  частини Національної гвардії України, слідчому ізоляторі, Харківському апеляційному обласному суді та судах першої інстанції, районних відділах внутрішніх справ,  аеродромі Харківського університету повітряних сил ім. Івана Кожедуба та авіаційній бригаді Національної гвардії України м. Олександрія, на яких курсанти набувають вмінь та навичок,  пов’язаних із майбутньою професійною діяльністю. Наявна навчально-матеріальна база забезпечує якісне навчання.

На кафедрах факультету працюють наукові гуртки, що забезпечують курсантам та студентам можливість займатися науково-дослідною роботою. Курсантам, які цікавляться науково-дослідною роботою, надається можливість брати участь у науково-практичних семінарах, конференціях, як в Академії так і в інших навчальних закладах України.

Серед наших курсантів:

 • іменні стипендіати премій Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України;
 • переможці конкурсу наукових робіт слухачів, курсантів і студентів за напрямком «Службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку та військових формувань»;
 • переможці студентських олімпіад.

На факультеті створені всі умови для всебічного розвитку особистості. Курсанти постійно відвідують музеї, виставки, картинні галереї, кінотеатри та театри що також розширює кругозір та сприяє гуманному формуванню особистості молодої людини XXI століття. Особлива увага приділяється розвитку фізичної культури та спорту. Курсанти відвідують гуртки рукопашного бою, бойового самбо, секцію атлетичної гімнастики. На факультеті створені команди з футболу, баскетболу, волейболу, гирьового спорту, кросфіту, легкої атлетики, рукопашного бою, тощо. Курсанти факультету мають можливість брати участь у роботі вокального гуртку, КВК, танцювальному колективі які працюють в центрі культури Академії.

З метою закріплення військових традицій, передачі досвіду правоохоронної діяльності курсанти факультету залучаються до роботи із ветеранами. За участю ветеранів на факультеті проводяться спільні заходи військово-патріотичного виховання, курсанти надають ветеранам необхідну допомогу.

Військовослужбовці, які навчаються на факультеті мають статус курсанта, зараховуються до особового складу Національної гвардії України та забезпечуються грошовим утриманням. Курсантам, які навчаються на «добре» та «відмінно», нараховується підвищене грошове утримання.

Протягом першого та другого року навчання курсанти проживають в казармі на території Академії. В казармі розташовані спальні приміщення, народознавчі світлиці, побутові кутки, комп’ютерні класи з підключенням до мережі Інтернет. Комп’ютерні класи дозволяють через локальну мережу користуватись створеною електронною базою навчання, використовувати інтерактивні методики навчання. Курсантам 3-го та 4-го  років навчання дозволяється проживати за межами Академії.

Працевлаштування:

По закінченню навчання випускнику факультету (за державним замовленням) присвоюється військове звання «лейтенант» та призначається на первинну офіцерську посаду командир взводу з подальшим просуванням по службі до посад рівних командира батальйону.

У подальшому, через 5 років служби на офіцерських посадах випускник факультету має право вступу на конкурсній основі до магістратури (зі штатно-посадової категорії «майор») для отримання повної вищої військової освіти оперативно-тактичного рівня, яка дасть можливість кар’єрного росту.

Після отримання освіти оперативно-тактичного рівня офіцер призначається на посади від командира батальйону і вище.