• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Головне завдання факультету – є  підготовка командирів для Національної гвардії України, надання базових знань та умінь в області оперативного мистецтва і тактики,  здобуття та систематичне вдосконалення навичок і умінь командирів в управлінні підрозділами, військовими частинами і з’єднаннями в різних умовах обстановки. Формування у слухачів і курсантів тверду волю, самостійність, ініціативу, вміння керувати  підрозділами за будь-яких обставин. Виховувати слухачів і курсантів патріотами України, відданими своїй Вітчизні та українському народові.

На факультеті здійснюється підготовка:

- офіцерів освітнього ступеня «магістр» (денна та заочна форма навчання) за спеціальністю «Військове управління (за видами збройних сил)» з наданням кваліфікації «Магістр військового управління Національної гвардії України оперативно-тактичного рівня»;

- фахівців освітнього ступеня «бакалавр» (денна форма навчання) за спеціалізаціями:

«Службово-бойове застосування підрозділів Національної гвардії України»;

«Забезпечення управління діями підрозділів Національної гвардії України із засобами зв’язку»;

«Службово-бойове застосування підрозділів спеціального призначення Національної гвардії України»

з наданням кваліфікації бакалавра військового управління тактичного рівня;

- офіцерів запасу  за спеціальностями:

“Бойове застосування механізованих з’єднань, військових частин і підрозділів”;

“Застосування автомобільних з’єднань, військових частин і підрозділів”;

“Бойове застосування з’єднань, військових частин і підрозділів Національної гвардії”.

До складу факультету входять 6 кафедр:

- кафедра Оперативного мистецтва;

- кафедра Службово-бойового застування військових частин;

- кафедра Тактики;

- кафедра Управління повсякденною діяльністю;

- кафедра Управління діями підрозділів із засобами військового зв’язку;

- кафедра підготовки студентів за програмою підготовки офіцерів запасу;

та 5 навчальних курсантських підрозділів.

Навчально-методичну та наукову роботу на факультеті проводить потужний науково-педагогічний колектив, в складі якого є: 4 доктори наук, 22 кандидати наук та офіцери, що мають багатий життєвий та службово-бойовий досвід з відповідним проходженням служби на керівних посадах (полк, бригада).

На кафедрах активно впроваджуються новітні технології навчання, проводяться практичні заняття на базі макету населеного пункту, гірської штурмової полоси, скеледрому, містечка тактико-спеціальної підготовки, «кілер-хаусу», містечка військово-інженерної підготовки які розташовані у навчальному центрі Академії, комендантсько-диспетчерському пункті військової  частини Національної гвардії України, слідчому ізоляторі, Харківському апеляційному обласному суді та судах першої інстанції, районних відділах внутрішніх справ,  аеродромі Харківського університету повітряних сил ім. Івана Кожедуба, на яких курсанти набувають вмінь та навичок,  пов’язаних із майбутньою професійною діяльністю. Наявна навчально-матеріальна база забезпечує якісне навчання.

На факультеті надається військова освіта за програмою підготовки офіцерів запасу студентам вищих навчальних закладів м. Харкова з присвоєнням військового звання «молодший лейтенант» запасу. Під час навчання використовуються спеціалізовані аудиторії та обладнання навчально-тренувального комплексу з вогневої підготовки.

На кафедрах факультету працюють наукові гуртки, що забезпечують слухачам, курсантам та студентам можливість займатися науково-дослідною роботою. Слухачам, курсантам та студентам які цікавляться науково-дослідною роботою, надається можливість брати участь у науково-практичних семінарах, конференціях, як в Академії так і в інших навчальних закладах України.

Серед наших курсантів:

  • іменні стипендіати премій Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України;
  • переможці конкурсу наукових робіт слухачів, курсантів і студентів з напрямку «Службово-бойова діяльність»;
  • переможці студентських олімпіад.

На факультеті створені всі умови для всебічного розвитку особистості. Курсанти постійно відвідують музеї, виставки, картинні галереї, кінотеатри та театри що також розширює кругозір та сприяє гуманному формуванню особистості молодої людини XXI століття. Особлива увага приділяється розвитку фізичної культури та спорту. Курсанти відвідують гуртки рукопашного бою, бойового самбо, секцію атлетичної гімнастики, на факультеті створені команди з футболу, баскетболу, волейболу, гирьового спорту тощо. Курсанти факультету мають можливість брати участь у роботі вокального гуртку, КВК, танцювальному колективі які працюють в центрі культури Академії.

З метою закріплення військових традицій, передачі досвіду правоохоронної діяльності курсанти факультету залучаються до роботи із ветеранами. За участю ветеранів на факультеті проводяться спільні виховні заходи, курсанти надають ветеранами необхідну допомогу.

Військовослужбовці, які навчаються на факультеті мають статус курсанта, зараховуються до особового складу Національної гвардії України та забезпечуються грошовим утриманням. Курсантам, які навчаються на «добре» та «відмінно», нараховується підвищене грошове утримання.

Протягом першого та другого курсу курсанти проживають в казармі на території Академії. В казармі розташовані спальні приміщення, народознавча світлиця, побутовий куток, комп’ютерний клас з підключенням до мережі Інтернет. Комп’ютерні класи дозволяють через локальну мережу користуватись створеною електронною базою навчання, використовувати інтерактивні методики навчання. Курсантам 3-го та 4-го років навчання дозволяється проживати за межами Академії.

Працевлаштування:

По закінченню навчання випускнику факультету (за державним замовленням) присвоюється військове звання «лейтенант» та він отримує обов’язкове (гарантоване державним замовленням) призначення на первинну офіцерську посаду.

а)    первинні офіцерські посади:

- командир  взводу для підрозділів: спеціального (оперативного) призначення, спеціальних моторизованих військових частин; конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних; охорони дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав в Україні; охороні важливих державних об’єктів;

- командир взводу зв’язку;

- заступник командира роти;

- командир роти.

б)    офіцерські посади після отримання відповідного досвіду:

- перший заступник командира батальйону – начальник штабу;

- заступник командира батальйону;

- заступник командира батальйону з громадської безпеки;

- начальник вузла зв’язку полку (бригади).

У подальшому, через 5 років служби на офіцерських посадах випускник факультету має право вступу на конкурсній основі до магістратури (зі штатно-посадової категорії «майор») для отримання повної вищої військової освіти оперативно-тактичного рівня, яка дасть можливість кар’єрного росту.

Офіцерські посади після отримання освіти оперативно-тактичного рівня:

- перший заступник командира полку (бригади) – начальник штабу;

- заступник командира полку (бригади);

- заступник командира полку (бригади) з громадської безпеки;

- перший заступник з командира з’єднання (оперативно-тактичного об’єднання) – начальник штабу;

- заступник командира з’єднання (оперативно-тактичного об’єднання)

- заступник командира з’єднання (оперативно-тактичного об’єднання) з громадської безпеки;

- начальник зв’язку  з’єднання (оперативно-тактичного об’єднання).