Сучасний світ наполегливо диктує людству нові стандарти існування. Ключовим серед них виступає безпека - безпека людини та суспільства. Підвищення її рівня  безумовно залежить від якості підготовки професіоналів, які стоять на сторожі закону і правопорядку. Життєвий вибір, зроблений на користь служби у правоохоронних органах є виправданим, як з погляду професійних перспектив, так і з точки зору громадської думки.

Національна академія Національної гвардії України – потужний багатопрофільний військовий заклад вищої освіти, який здійснює цільову підготовку фахівців  для забезпечення внутрішньої безпеки держави, а саме: охорони громадського порядку, дипломатичних представництв, важливих державних об’єктів, боротьби з тероризмом, конвоювання та екстрадиції, тощо. Курсанти в Академії навчаються за державним замовленням. Тісна взаємодія замовника (Головного Управління Національної гвардії України) та Академії надає змогу підготувати випускників повністю адаптованих до виконання практичних завдань. Після отримання дипломів випускники мають обов’язкове працевлаштування у Національної гвардії України та в інших силових структурах України. З 2013 року можливість навчатися в Академії не лише за цивільними, а й за військовими спеціальностями отримали й дівчата. На даний момент на кожному факультеті, окрім інженерно-технічного, вони знайшли таку військову спеціальність, що їм по духу та такий напрямок, за яким вони себе бачать офіцерами у майбутньому.

Підготовка офіцерів в Академії здійснюється на 5 факультетах:

Командно – штабний факультет здійснює підготовку командирів підрозділів Національної гвардії України, командирів підрозділів спеціального призначення, фахівців управління діями підрозділів із засобами військового зв’язку.

Інженерно-технічний факультет готує офіцерів-інженерів з експлуатації озброєння та техніки Національної гвардії України.

На факультеті економіки та менеджменту курсанти засвоюють дисципліни, які дозволяють отримати підготовку за всіма напрямками сучасної логістики.

Можливості гуманітарного факультету дозволяють забезпечувати найвибагливіший попит на офіцерів по роботі з особовим складом,  фахівців у галузі мовної комунікації та офіцерів психологічної служби.

Київський факультет здійснює підготовку фахівців для підрозділів Національної гвардії України за спеціальністю "Правознавство", які здатні на високому професійному рівні реалізувати отриманні знання.

Поряд з курсантами на гуманітарному, інженерно – технічному факультетах,  факультеті економіки та менеджменту навчаються студенти за контрактною формою навчання. Після випуску вони мають змогу реалізувати себе як спеціалісти  в галузі перекладознавства та викладацької діяльності, туристичними менеджерами, адміністраторами в закладах готельно-ресторанного господарства, технологами, економістами ресторанного бізнесу, механіками, фахівцями з обслуговування та ремонту машин, експертами  на підприємствах і фірмах з різною формою власності, технічних центрах.

Студенти одночасно зі здобуттям обраної спеціальності мають змогу навчатись за програмою підготовки офіцерів запасу на військовій кафедрі. Після дворічного навчання вони отримують офіцерське звання «молодший лейтенант запасу».