Періодичні наукові видання

Науковий журнал Національної академії Національної гвардії “Честь і закон”

(ISSN 2078-7480)

ЧИЗНауковий журнал “Честь і закон” заснований в 2001 році Головним  управлінням внутрішніх військ МВС України. У 2010 році права засновника передано Академії внутрішніх військ МВС України.У 2014 році у зв’язку зі зміною назви навчального закладу (засновника) на Національну академію Національної гвардії України (Розпорядження Кабінету Міністрів України № 526-р від 27.05.2014 р. “Про перейменування Академії внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України”, Указ Президента Украіни № 497/2014 “Про надання Академії Національної гвардії України статусу національної”) науковий журнал “Честь і закон” перереєстрований (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 21023 – 10823 ПР від 22.09.2014 р.).

Науковий журнал “Честь і закон” внесено до Переліку наукових фахових видань України, галузь “Військові науки” (рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 30.06.2015 р.).

Періодичність видання – щоквартально. Тираж 100 примірників.

За період 2001-2017 рр. видано 63 номерів журналу “Честь і закон”, у яких надруковано 432 статті. У написанні статей прийняли участь 436 авторів.

Рубрики

 • Актуальні проблеми воєнної науки
 • Національна безпека України
 • Державне та військове управління
 • Службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку
 • Проблеми навчання та підготовки кадрів
 • Економічні проблеми у сфері безпеки
 • Інформаційні технології та процеси у сфері безпеки
 • Засоби технічного оснащення
 • Гуманітарні та правові аспекти безпеки
 • Різне

  Редакційна колегія

Головний редактор: Дробаха Григорій Андрійович – доктор військових наук, професор, НАНГУ, Україна;

заступник Головного редактора: Бацамут Володимир Миколайович – кандидат технічних наук,старший науковий співробітник, НАНГУ, Україна.

Редакційна колегія:

- Телелим Василь Максимович – доктор військових наук, професор, НУОУ імені Івана Черняховського, Україна

- Городнов Вячеслав Петрович – доктор військових наук, професор, НАНГУ, Україна

- Єрмошин Михайло Олександрович– доктор військових наук, професор, ХНУПС імені Івана Кожедуба, Україна

- Ярош Сергій Петрович – доктор військових наук, професор, ХНУПС імені Івана Кожедуба, Україна

- Богуслав Пацек – доктор військових наук, професор, Ягелонський університет, Польща

- Морозов Олександр Олександрович – доктор технічних наук, професор, НАНГУ, Україна

- Приходько Ігор Іванович – доктор психологічних наук, професор, НАНГУ, Україна

- Бєлай Сергій Вікторович – доктор наук з державного управління, професор, НАНГУ, Україна

- Медвідь Михайло Михайлович – доктор економічних наук, НАНГУ, Україна

- Бабков Юрій Павлович – кандидат технічних наук, доцент, НАНГУ, Україна

- Ліпатов Іван Іванович – кандидат психологічних наук, професор, НАНГУ, Україна

- Лавніченко Олександр Васильович – кандидат військових наук, доцент, НАНГУ, Україна

- Морозов Ігор Євгенович – кандидат військових наук, НАНГУ, Україна

Відповідальний секретар: Медвідь Юлія Іванівна

 Для публікації приймаються наукові статті, аналітичні огляди, матеріали з обміну досвідом службово-бойового застосування підрозділів, частин і з’єднань Національної гвардії України, інших збройних формувань та правоохоронних органів, матеріали з проблем навчання та виховання особового складу, а також інші матеріали за рубриками журналу. Інформація для авторів

Контакти

Адреса редакції: 61001, м. Харків-1, майдан Захисників України 3, Національна академія Національної гвардії України. тел./факс: (057) 732-75-12, Е-mail: mail@nangu.edu.ua; тел.: (057) 739-26-68, Е-mail: nov_nangu@ukr.net

"Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України".

(ISSN 2409-7470)

ЗНП“Збірник наукових праць Військового інституту внутрішніх військ МВС України” заснований у 2003 році (засновник – Військовий інститут внутрішніх військ МВС України). У 2007 році в зв’язку зі зміною назви навчального закладу (засновника) на Академію внутрішніх військ МВС України змінена назва видання – “Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України”. У 2014 році у зв’язку зі зміною назви навчального закладу (засновника) на Національну академію Національної гвардії України змінена назва видання – “Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України” (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 21024 – 10824 ПР від 22.09.2014 р.).

“Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України” внесено до Переліку наукових фахових видань України, галузь “Технічні науки” (наказ Міністерства освіти і науки України від 16 травня 2016 р. № 515).

Видання індексуються наукометричною базою даних Index Copernicus (Польща) та бібліометричною платформою Google Scholar.

Періодичність видання – двічі на рік. Тираж 100 примірників.

За період 2003-2017 рр. видано 30 випусків Збірника наукових праць, у яких надруковано 395 статей. У написанні статей прийняли участь 396 авторів.

Рубрики

 • розроблення та модернізація спеціальної техніки та озброєння сил охорони правопорядку
 • інженерні, технічні, програмно-апаратні, програмні засоби, комплекси та системи сил охорони правопорядку
 • загальні питання експлуатації спеціальної техніки, озброєння, технічних засобів, комплексів та систем сил охорони правопорядку
 • історія техніки
 • актуальні проблеми фізики, математики, механіки, машинознавства

  Редакційна колегія

Головний редактор: Морозов Олександр Олександрович – доктор технічних наук, професор, НАНГУ, Україна

Заступник головного редактора: Кондратенко Олександр Павлович – доктор технічних наук, професор, НАНГУ, Україна

Редакційна колегія:

- Крюков Олександр Михайлович – доктор технічних наук, професор, НАНГУ, Україна

- Пісарєв Валерій Петрович – доктор технічних наук, професор, НАНГУ, Україна

- Пєвцов Геннадій Володимирович – доктор технічних наук, професор, ХНУПС імені Івана Кожедуба, Україна

- Сало Валентин Андрійович – доктор технічних наук, професор, НАНГУ, Україна

- Подригало Михайло Абович – доктор технічних наук, професор, НАНГУ, Україна

- Шаша Ігор Костянтинович – доктор технічних наук, професор, НАНГУ, Україна

- Толкачов Анатолій Михайлович – доктор фізико-математичних наук, професор, НАНГУ, Україна

- Біленко Олександр Іванович – доктор технічних наук, доцент, НАНГУ, Україна

- Бірюков Ігор Юрійович – доктор технічних наук, доцент, НАНГУ, Україна

- Венді Флорес-Фуентес – доктор, професор, Автономний університет Нижньої Каліфорнії, Мексіка

- Олег Сергієнко – доктор, професор, Автономний університет Нижньої Каліфорнії, Мексіка

- Козлов Валентин Євгенович – кандидат технічних наук, доцент, НАНГУ, Україна

- Горєлишев Станіслав Анатолійович – кандидат технічних наук, доцент, НАНГУ, Україна

- Маренко Геннадій Миколайович – кандидат технічних наук, доцент, НАНГУ, Україна

- Кайдалов Руслан Олегович – кандидат технічних наук, доцент, НАНГУ, Україна

Відповідальний секретар: Медвідь Юлія Іванівна

Інформація для авторів

Для публікації приймаються наукові статті, аналітичні огляди, матеріали з проблем розроблення, модернізації та експлуатації спеціальної техніки, озброєння, технічних засобів, комплексів та систем сил охорони правопорядку а також інші науково-дослідні матеріали за рубриками Збірника.

Контакти

Адреса редакції: 61001, м. Харків-1, майдан Захисників України 3, Национальна академія Національної гвардії України. тел./факс: (057) 732-75-12, Е-mail:mail@nangu.edu.ua; тел.: (057) 739-26-68, Е-mail: nov_nangu@ukr.net

Тези конференцій

 1. ЗТ 28.03.2013 секція 1
 2. ЗТ 28.03.2013 секція 2
 3. ЗТ 28.03.2013 секція 3
 4. ЗТ 28.03.2013 секція 4
 5. ЗТ 25 04 2013 секція 1
 6. ЗТ 25 04 2013 секція 2
 7. ЗТ 25 04 2013 секція 3
 8. ЗТ 25 04 2013 секція 4
 9. ЗТ 25.11.2013
 10. ЗТ 09 04 2015 секція 1
 11. ЗТ 09 04 2015 секція 2
 12. ЗТ 09 04 2015 секція 3
 13. ЗТ 09 04 2015 секція 4
 14. ЗТ 28 04 2015 секція 1
 15. ЗТ 28 04 2015 секція 2
 16. ЗТ 28 04 2015 секція 3
 17. ЗТ 28 04 2015 секція 4
 18. ЗТ 31 03 2016 секція 1
 19. ЗТ 31 03 2016 секція 2
 20. ЗТ 31 03 2016 секція 3
 21. ЗТ 31 03 2016 секція 4
 22. ЗТ 28.04.2016 секція 1
 23. ЗТ 28.04.2016 секція 2
 24. ЗТ 28.04.2016 секція 3
 25. ЗТ 28.04.2016 секція 4
 26. ЗТ 17.11.2016
 27. ЗТ 21 03 2017 секція 1
 28. ЗТ 21 03 2017 секція 2
 29. ЗТ 21 03 2017 секція 3
 30. ЗТ 21 03 2017 секція 4,5
 31. ЗТ 30.03.2017 секція 1
 32. ЗТ 30.03.2017 секція 2
 33. ЗТ 30.03.2017 секція 3
 34. ЗТ 30.03.2017 секція 4
 35. НПК 30.03.201
 36. ЗТ 29.11.201
 37. ЗТ К20 12-13.02.2018
 38. ЗТ 29 03 2018 секція 1
 39. ЗТ 29 03 2018 секція 2
 40. ЗТ 29 03 2018 секція 3
 41. ЗТ 29 03 2018 секція 4
 42. ЗТ 29 03 2018 секція 5
 43. НПК 29.03.2018
 44. ЗТ 22 03 2018 секція 1
 45. ЗТ 22 03 2018 секція 2
 46. ЗТ 22 03 2018 секція 3
 47. ЗТ 22 03 2018 секція 4
 48. ЗТ 29.11.2018
 49. ЗТ 22.01.2019
 50. НПК 2019
 51. ЗТ 14.03.2019_секція 1
 52. ЗТ 14.03.2019_секція 2
 53. ЗТ 14.03.2019_секція 3
 54. ЗТ 14.03.2019_секція 4
 55. ЗТ 28.03.2019 кафедра ТТЗ
 56. НПК 25.04.2019
 57. ЗТ 25.04.2019_секція 1
 58. ЗТ 25.04.2019_секція 2
 59. ЗТ 25.04.2019_секція 3
 60. ЗТ 25.04.2019_секція 4