Періодичні наукові видання

Науковий журнал Національної академії Національної гвардії “Честь і закон”

(ISSN 2078-7480)

ЧИЗНауковий журнал “Честь і закон” заснований в 2001 році Головним  управлінням внутрішніх військ МВС України. У 2010 році права засновника передано Академії внутрішніх військ МВС України.У 2014 році у зв’язку зі зміною назви навчального закладу (засновника) на Національну академію Національної гвардії України (Розпорядження Кабінету Міністрів України № 526-р від 27.05.2014 р. “Про перейменування Академії внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України”, Указ Президента Украіни № 497/2014 “Про надання Академії Національної гвардії України статусу національної”) науковий журнал “Честь і закон” перереєстрований (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 21023 – 10823 ПР від 22.09.2014 р.).

Науковий журнал “Честь і закон” внесено до Переліку наукових фахових видань України, галузь “Військові науки” (рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 30.06.2015 р.).

Періодичність видання – щоквартально. Тираж 100 примірників.

За період 2001-2017 рр. видано 63 номерів журналу “Честь і закон”, у яких надруковано 432 статті. У написанні статей прийняли участь 436 авторів.

Рубрики

 • Актуальні проблеми воєнної науки
 • Національна безпека України
 • Державне та військове управління
 • Службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку
 • Проблеми навчання та підготовки кадрів
 • Економічні проблеми у сфері безпеки
 • Інформаційні технології та процеси у сфері безпеки
 • Засоби технічного оснащення
 • Гуманітарні та правові аспекти безпеки
 • Різне

  Редакційна колегія

 

Прізвище, ім’я по батькові

Наукове ступінь та вчене звання

Головний редактор:

Дробаха Григорій Андрійович

доктор військових наук, професор

Редакційна колегія:

Телелим Василь Максимович

доктор військових наук, професор

Шмаков Олександр Миколайович

доктор військових наук, професор

Городнов Вячеслав Петрович

доктор військових наук, професор

Єрмошин Михайло Олександрович

доктор військових наук, професор

Ярош Сергій Петрович доктор військових наук, професор
Морозов Олександр Олександрович доктор технічних наук, професор
Кондратенко Олександр Павлович доктор технічних наук, професор
Ліпатов Іван Іванович кандидат психологічних наук, професор
Лавніченко Олександр Васильович кандидат військових наук, доцент
Бабков Юрій Павлович кандидат технічних наук, доцент
Бацамут Володимир Миколайович кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
Павлов Дмитро Вадимович кандидат військових наук, старший науковий співробітник
Відповідальний секретар: Воробйов Сергій Олексійович

 Інформація для авторів

Для публікації приймаються наукові статті, аналітичні огляди, матеріали з обміну досвідом службово-бойового застосування підрозділів, частин і з’єднань Національної гвардії України, інших збройних формувань та правоохоронних органів, матеріали з проблем навчання та виховання особового складу, а також інші матеріали за рубриками журналу.

Контакти

Адреса редакції: 61001, м. Харків-1, майдан Захисників України 3, Національна академія Національної гвардії України. тел./факс: (057) 732-75-12, Е-mail: mail@nangu.edu.ua; тел.: (057) 739-26-68, Е-mail: nov_nangu@ukr.net

"Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України".

(ISSN 2409-7470)

ЗНП“Збірник наукових праць Військового інституту внутрішніх військ МВС України” заснований у 2003 році (засновник – Військовий інститут внутрішніх військ МВС України). У 2007 році в зв’язку зі зміною назви навчального закладу (засновника) на Академію внутрішніх військ МВС України змінена назва видання – “Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України”. У 2014 році у зв’язку зі зміною назви навчального закладу (засновника) на Національну академію Національної гвардії України змінена назва видання – “Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України” (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 21024 – 10824 ПР від 22.09.2014 р.).

“Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України” внесено до Переліку наукових фахових видань України, галузь “Технічні науки” (наказ Міністерства освіти і науки України від 16 травня 2016 р. № 515).

Видання індексуються наукометричною базою даних Index Copernicus (Польща) та бібліометричною платформою Google Scholar.

Періодичність видання – двічі на рік. Тираж 100 примірників.

За період 2003-2017 рр. видано 30 випусків Збірника наукових праць, у яких надруковано 395 статей. У написанні статей прийняли участь 396 авторів.

Рубрики

 • розроблення та модернізація спеціальної техніки та озброєння сил охорони правопорядку
 • інженерні, технічні, програмно-апаратні, програмні засоби, комплекси та системи сил охорони правопорядку
 • загальні питання експлуатації спеціальної техніки, озброєння, технічних засобів, комплексів та систем сил охорони правопорядку
 • історія техніки
 • актуальні проблеми фізики, математики, механіки, машинознавства

  Редакційна колегія

 

Прізвище, ім’я по батькові

Наукове ступінь та вчене звання

Головний редактор:

Морозов Олександр Олександрович

доктор технічних наук, професор

Заступник головного редактора:

Кондратенко Олександр Павлович

доктор технічних наук, професор

Редакційна колегія:

Крюков Олександр Михайлович

доктор технічних наук, професор

Пісарєв Валерій Петрович

доктор технічних наук, професор

Пєвцов Геннадій Володимирович

доктор технічних наук, професор

Сало Валентин Андрійович

доктор технічних наук, професор

Карпусь Владислав Євгенович

доктор технічних наук, професор

Шаша Ігор Костянтинович

доктор технічних наук, професор

Біленко Олександр Іванович

доктор технічних наук, доцент

Козлов Валентин Євгенович

кандидат технічних наук, доцент

Раківненко Валерія Павлівна

кандидат технічних наук, доцент

Горєлишев Станіслав Анатолійович

кандидат технічних наук, доцент

Алфімова Людмила Дмитрівна

кандидат хімічних наук, доцент

Маренко Геннадій Миколайович

кандидат технічних наук, доцент

Кайдалов Руслан Олегович

кандидат технічних наук, доцент

Відповідальний секретар:

Воробйов Сергій Олексійович

 Інформація для авторів

Для публікації приймаються наукові статті, аналітичні огляди, матеріали з проблем розроблення, модернізації та експлуатації спеціальної техніки, озброєння, технічних засобів, комплексів та систем сил охорони правопорядку а також інші науково-дослідні матеріали за рубриками Збірника.

Контакти

Адреса редакції: 61001, м. Харків-1, майдан Захисників України 3, Национальна академія Національної гвардії України. тел./факс: (057) 732-75-12, Е-mail:mail@nangu.edu.ua; тел.: (057) 739-26-68, Е-mail: nov_nangu@ukr.net