Періодичні наукові видання

Науковий журнал Національної академії Національної гвардії “Честь і закон”

(ISSN 2078-7480)

ЧИЗНауковий журнал “Честь і закон” заснований в 2001 році Головним  управлінням внутрішніх військ МВС України. У 2010 році права засновника передано Академії внутрішніх військ МВС України.У 2014 році у зв’язку зі зміною назви навчального закладу (засновника) на Національну академію Національної гвардії України (Розпорядження Кабінету Міністрів України № 526-р від 27.05.2014 р. “Про перейменування Академії внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України”, Указ Президента Украіни № 497/2014 “Про надання Академії Національної гвардії України статусу національної”) науковий журнал “Честь і закон” перереєстрований (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 21023 – 10823 ПР від 22.09.2014 р.).

Науковий журнал “Честь і закон” внесено до Переліку наукових фахових видань України, галузь “Військові науки” (рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 30.06.2015 р.).

Періодичність видання – щоквартально. Тираж 100 примірників.

За період 2001-2017 рр. видано 63 номерів журналу “Честь і закон”, у яких надруковано 432 статті. У написанні статей прийняли участь 436 авторів.

Рубрики

 • Актуальні проблеми воєнної науки
 • Національна безпека України
 • Державне та військове управління
 • Службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку
 • Проблеми навчання та підготовки кадрів
 • Економічні проблеми у сфері безпеки
 • Інформаційні технології та процеси у сфері безпеки
 • Засоби технічного оснащення
 • Гуманітарні та правові аспекти безпеки
 • Різне

  Редакційна колегія

Головний редактор: Дробаха Григорій Андрійович – доктор військових наук, професор, НАНГУ, Україна;

заступник Головного редактора: Бацамут Володимир Миколайович – кандидат технічних наук,старший науковий співробітник, НАНГУ, Україна.

Редакційна колегія:

- Телелим Василь Максимович – доктор військових наук, професор, НУОУ імені Івана Черняховського, Україна

- Городнов Вячеслав Петрович – доктор військових наук, професор, НАНГУ, Україна

- Єрмошин Михайло Олександрович– доктор військових наук, професор, ХНУПС імені Івана Кожедуба, Україна

- Ярош Сергій Петрович – доктор військових наук, професор, ХНУПС імені Івана Кожедуба, Україна

- Морозов Олександр Олександрович – доктор технічних наук, професор, НАНГУ, Україна

- Приходько Ігор Іванович – доктор психологічних наук, професор, НАНГУ, Україна

- Бєлай Сергій Вікторович – доктор наук з державного управління, професор, НАНГУ, Україна

- Бабков Юрій Павлович – кандидат технічних наук, доцент, НАНГУ, Україна

- Ліпатов Іван Іванович – кандидат психологічних наук, професор, НАНГУ, Україна

- Лавніченко Олександр Васильович – кандидат військових наук, доцент, НАНГУ, Україна

- Морозов Ігор Євгенович – кандидат військових наук, НАНГУ, Україна

Відповідальний секретар: Медвідь Юлія Іванівна

 Для публікації приймаються наукові статті, аналітичні огляди, матеріали з обміну досвідом службово-бойового застосування підрозділів, частин і з’єднань Національної гвардії України, інших збройних формувань та правоохоронних органів, матеріали з проблем навчання та виховання особового складу, а також інші матеріали за рубриками журналу. Інформація для авторів

Контакти

Адреса редакції: 61001, м. Харків-1, майдан Захисників України 3, Національна академія Національної гвардії України. тел./факс: (057) 732-75-12, Е-mail: mail@nangu.edu.ua; тел.: (057) 739-26-68, Е-mail: nov_nangu@ukr.net

"Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України".

(ISSN 2409-7470)

ЗНП“Збірник наукових праць Військового інституту внутрішніх військ МВС України” заснований у 2003 році (засновник – Військовий інститут внутрішніх військ МВС України). У 2007 році в зв’язку зі зміною назви навчального закладу (засновника) на Академію внутрішніх військ МВС України змінена назва видання – “Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України”. У 2014 році у зв’язку зі зміною назви навчального закладу (засновника) на Національну академію Національної гвардії України змінена назва видання – “Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України” (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 21024 – 10824 ПР від 22.09.2014 р.).

“Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України” внесено до Переліку наукових фахових видань України, галузь “Технічні науки” (наказ Міністерства освіти і науки України від 16 травня 2016 р. № 515).

Видання індексуються наукометричною базою даних Index Copernicus (Польща) та бібліометричною платформою Google Scholar.

Періодичність видання – двічі на рік. Тираж 100 примірників.

За період 2003-2017 рр. видано 30 випусків Збірника наукових праць, у яких надруковано 395 статей. У написанні статей прийняли участь 396 авторів.

Рубрики

 • розроблення та модернізація спеціальної техніки та озброєння сил охорони правопорядку
 • інженерні, технічні, програмно-апаратні, програмні засоби, комплекси та системи сил охорони правопорядку
 • загальні питання експлуатації спеціальної техніки, озброєння, технічних засобів, комплексів та систем сил охорони правопорядку
 • історія техніки
 • актуальні проблеми фізики, математики, механіки, машинознавства

  Редакційна колегія

Головний редактор: Морозов Олександр Олександрович – доктор технічних наук, професор, НАНГУ, Україна

Заступник головного редактора: Кондратенко Олександр Павлович – доктор технічних наук, професор, НАНГУ, Україна

Редакційна колегія:

- Крюков Олександр Михайлович – доктор технічних наук, професор, НАНГУ, Україна

- Пісарєв Валерій Петрович – доктор технічних наук, професор, НАНГУ, Україна

- Пєвцов Геннадій Володимирович – доктор технічних наук, професор, ХНУПС імені Івана Кожедуба, Україна

- Сало Валентин Андрійович – доктор технічних наук, професор, НАНГУ, Україна

- Подригало Михайло Абович – доктор технічних наук, професор, НАНГУ, Україна

- Шаша Ігор Костянтинович – доктор технічних наук, професор, НАНГУ, Україна

- Толкачов Анатолій Михайлович – доктор фізико-математичних наук, професор, НАНГУ, Україна

- Біленко Олександр Іванович – доктор технічних наук, доцент, НАНГУ, Україна

- Бірюков Ігор Юрійович – доктор технічних наук, доцент, НАНГУ, Україна

- Венді Флорес-Фуентес – доктор, професор, Автономний університет Нижньої Каліфорнії, Мексіка

- Олег Сергієнко – доктор, професор, Автономний університет Нижньої Каліфорнії, Мексіка

- Козлов Валентин Євгенович – кандидат технічних наук, доцент, НАНГУ, Україна

- Горєлишев Станіслав Анатолійович – кандидат технічних наук, доцент, НАНГУ, Україна

- Маренко Геннадій Миколайович – кандидат технічних наук, доцент, НАНГУ, Україна

- Кайдалов Руслан Олегович – кандидат технічних наук, доцент, НАНГУ, Україна

Відповідальний секретар: Медвідь Юлія Іванівна

Інформація для авторів

Для публікації приймаються наукові статті, аналітичні огляди, матеріали з проблем розроблення, модернізації та експлуатації спеціальної техніки, озброєння, технічних засобів, комплексів та систем сил охорони правопорядку а також інші науково-дослідні матеріали за рубриками Збірника.

Контакти

Адреса редакції: 61001, м. Харків-1, майдан Захисників України 3, Национальна академія Національної гвардії України. тел./факс: (057) 732-75-12, Е-mail:mail@nangu.edu.ua; тел.: (057) 739-26-68, Е-mail: nov_nangu@ukr.net