• Н_02
  • наука

Національна академія Національної гвардії  України є провідною науковою установою Національної гвардії.

Наукова діяльність в Академії спрямована на одержання та використання нових знань у галузі службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку, наукове забезпечення навчального процесу та підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.

Наукова діяльність здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”, “Про наукову і науково-технічну експертизу”, інших нормативно-правових актів України, що стосуються наукової і науково-технічної діяльності, наказів Міністра внутрішніх справ України, Командувача Національної гвардії України, Міністерства освіти та науки України.

Основним напрямком наукової діяльності в Академії є наукова робота у рамках творчих колективів наукових та науково-педагоічних працівників науково-дослідного центру, факультетів та кафедр Академії.

Наукова робота здійснюється за науковими програмами, науковими напрямами, науковими проблемами та завданнями, які визначаються перспективою, практикою і потребами будівництва, розвитку та всебічного забезпечення службово-бойової діяльності Національної гвардії, наукового забезпечення навчального процесу і формулюються відповідними наказами МОН та МВС України, наказами і директивами Командувача Національної гвардії України, наказами та розпорядженнями начальника Академії.

Основними видами наукової роботи є:

розробка завдань (тактико-технічних, технічних) на виконання досліджень та вирішення інших наукових завдань;

проведення пошукових та прикладних наукових досліджень ;

проведення досліджень на навчаннях та інших заходах оперативної, мобілізаційної і бойової підготовки та повсякденної діяльності Національної гвардії;

розроблення наукових праць, навчальних видань, проектів нормативних документів (монографій, словників, порадників, підручників, навчальних посібників, дисертацій, статей, проектів статутів, настанов, керівництв, положень);

наукова і науково-технічна експертиза;

патентно-ліцензійна та винахідницька робота;

інші види діяльності, пов’язані з одержанням наукових результатів та науковим супроводженням їх практичної реалізації у військах.

Основні наукові здобутки науковців Академії публікуються у наукових виданнях Академії а також представляються на різноманітних наукових форумах.

З метою проведення всебічної експертизи якості наукової продукції а також успішності підготовки докторантів, ад’юнктів та здобувачів наукового ступеню у Академії функціонує науково-технічна рада.