• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Інженерно-технічний факультет готує висококваліфікованих військових фахівців за спеціальностями «Автомобільний транспорт» та «Озброєння та військова техніка» для Національної гвардії  України та інших силових структур.

Технічні військові професії вельми важливі для підтримки армії в повній бойовій готовності. Вони забезпечують догляд за озброєнням, а також військовою технікою. Обслуговування озброєння, військової техніки – це регулярний процес, який дозволяє завжди стежити за станом бойової одиниці, а за необхідності своєчасно проводити ремонт і усувати недоліки.

Вища військова освіта на інженерно-технічному факультеті включає в себе 2 складові: вищу цивільну освіту та військово-спеціальну підготовку. Вища цивільна освіта у військовому вузі дається в обсязі державного освітнього стандарту, як у цивільному вузі аналогічного профілю. Випускнику військового вузу видається диплом загальнодержавного зразка. Військово-спеціальна підготовка забезпечує на основі цивільної освіти освоєння і надалі бойове застосування відповідного озброєння та техніки.

Особливе місце в Академії належить кафедрам, де викладаються математика, фізика, теоретична механіка, прикладна механіка, інженерна графіка – дисципліни, які служать фундаментом для освоєння загально-професійних і спеціальних дисциплін. Викладачі цих кафедр – високопрофесійні фахівці, значна частина яких мають вчені ступені і звання.

Навчально-матеріальна база факультету включає сучасні лекційні, спеціалізовані аудиторії з втіленням технічних та наукових рішень. Для навчання використовуються навчально – тренувальні комплекси, оснащені модульними комплексними тренажерами, розробленими за сучасними вимогами, стрілецький комплекс, міні-полігон, тренувальні комплекси з вивчення правил експлуатації та ведення вогню з бойових машин. Комп’ютерні класи дозволяють через локальну мережу користуватись створеною електронною базою навчання, використовувати інтерактивні методики навчання. Польова навчально-матеріальна база  в навчальному центрі Академії включає  тактичні поля, військове стрільбище, директриси для ведення вогню із БМП, автодром, навчальні об’єкти для підготовки миротворчих підрозділів.  В ході польових занять слухачі отримують тверді командирські та методичні навички у виконанні посадових та професійних обов’язків, завершене уявлення про бойове застосування артилерійських підрозділів в бою. Стажування у військах на посаді командира автомобільного (ремонтного) взводу під керівництвом досвідчених педагогів допомагає закріпити отримані знання та навички на практиці.

Оскільки військова техніка постійно оновлюється і вдосконалюється, військовий інженер повинен бути не просто фундаментально підготовленим технічно, але і регулярно поглиблювати і поповнювати свої знання.Спеціалісти цього профілю пов’язані з конструюванням, введенням в дію, обслуговуванням та експлуатацією, усуненням несправностей, капітальним ремонтом техніки, тому вони повинні  володіти комп’ютерними технологіями збору, зберігання, обробки та використання інформації, яка застосовується в сфері військово-професійної діяльності.

Випускник інженерного факультету є фахівцем, призначеним для самостійної інженерної, дослідницької, управлінської та організаторської діяльності у сфері експлуатації авто-бронетанкової техніки та озброєння.

Студенти, які отримують кваліфікацію інженера за контрактною формою навчання, можуть надалі працювати на підприємствах і в організаціях автотранспортного комплексу різних форм власності, на підприємствах інформаційного супроводу транспорту, в автосервісі, на фірмових і дилерських центрах автомобільних і ремонтних заводів, в маркетингових і транспортно-експедиційних службах, в системі матеріально-технічного забезпечення оптової та роздрібної торгівлі транспортною технікою, запасними частинами, комплектуючими виробами та матеріалами, необхідними в експлуатації.

По закінченню навчання випускнику факультету присвоюється первинне військове звання «лейтенант» з кваліфікацією "Бакалавр автомобільного транспорту, експлуатації та відновлення автомобілів та бойових машин, офіцер тактичного рівня" .

По закінченню навчання випускник факультету (за державним замовленням) отримує обов’язкове (гарантоване державним замовленням) призначення на первинну офіцерську посаду.

а)   первинні офіцерські посади:

-  командир автомобільного взводу;

-  заступник командира роти з технічної частини;

-  начальник автомобільної служби (частини) з’єднання;

-  начальник служби ракетно-артилерійського озброєння (частини) з’єднання.

б) офіцерські посади після отримання відповідного досвіду:

-  заступник командира батальйону з технічної частини;

- заступник командира окремого батальйону з технічної частини.

У подальшому, через 5 років служби на офіцерських посадах випускник факультету має право вступу на конкурсній основі до магістратури (зі штатно-посадової категорії «майор») для отримання повної вищої військової освіти оперативно-тактичного рівня, яка дасть можливість кар’єрного росту до посади заступника командира з’єднання (управління територіального командування) з техніки – начальника технічної частини, заступника командувача Національної гвардії України з логістики або відповідних посад в інших силових відомствах.

в)   офіцерські посади після отримання освіти оперативно-тактичного рівня:

-  начальник автомобільної служби полку (бригади);

-  начальник служби ракетно-артилерійського озброєння полку (бригади);

-  заступник командира з’єднання (управління територіального командування) з техніки – начальник технічної частини;

-  заступник командувача Національної гвардії України з логістики.

Факультет велику увагу приділяє підвищенню якості учбового процесу на основі впровадження в навчальний процес результатів наукових досліджень. Кожен курсант, студент має можливість приймати участь в науково-дослідній роботі згідно зі своїми здібностями під керівництвом висококваліфікованого професорсько-викладацького складу.

На факультеті існує наукове товариство студентів, курсантів та слухачів, де провідні фахівці здійснюють наукове керівництво.

Серед наших курсантів та студентів:

- постійні учасники студентських наукових конференцій, наукових гуртків;

- переможці студентських олімпіад.

Випускники факультету всіх спеціалізацій користуються стійким попитом у роботодавців, виконують дипломні проекти і проходять різні види практик на підприємствах, на яких передбачається робота майбутнього фахівця.

Випускник факультету  повинен:

1. Знати: порядок отримання, норми забезпечення, товарознавчі властивості  матеріальних засобів служб (автомобільної служб та служби ракетно-артилерійського озброєння), порядок та способи їх зберігання, тактико-технічні характеристики технічних засобів та технологічного обладнання служб, порядок правильної експлуатації (використання) і додержання заходів  безпеки.

2. Вміти: організовувати отримання, зберігання, забезпечення підрозділів та списання матеріальних засобів автомобільної служб та служби ракетно-артилерійського озброєння, проводити заняття в системі професійної підготовки з офіцерами, прапорщиками  та молодшими спеціалістами по своїй спеціальності, організовувати експлуатацію та обслуговування технічного та технологічного обладнання служби.