• Ф2_4
 • Ф2_6
 • Ф2_5
 • Ф2_2
 • Ф2_3
 • Ф2_1
 • Ф2_7
 • Ф2_13
 • Ф1_34
 • Ф1_32

Інженерно-технічний факультет забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти, за двома спеціальностями "Автомобільний транспорт" і "Озброєння та військова техніка".

Інженерно-технічний факультет забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти, за двома спеціальностями "Автомобільний транспорт" і "Озброєння та військова техніка".

Підготовка цивільних фахівців за кошти фізичних та юридичних осіб здійснюється за рівнями освіти "бакалавр" і "магістр" за спеціальністю "Автомобільний транспорт".

Підготовка військових фахівців здійснюється на двох рівнях підготовки.

Тактичний рівень з терміном навчання 5 років (рівень освіти: 3,5 роки "бакалавр", 1,5 роки "магістр"):

- за спеціальністю "Автомобільний транспорт" спеціалізацією "Експлуатація та відновлення автомобілів та бойових машин НГУ";

-  за спеціальністю "Озброєння та військова техніка" спеціалізацією "Експлуатація та відновлення ракетного, артилерійського та стрілецького озброєння НГУ".

Оперативно-тактичний рівень з терміном навчання 2 роки (рівень освіти "магістр") за спеціальністю "Автомобільний транспорт" спеціалізацією "Технічне забезпечення  військових частин НГУ".

Організаційно до складу факультету входять:

 • кафедра «Автомобільної техніки»
 • кафедра «Експлуатації та ремонту автомобілів та бойових машин»
 • кафедра «Інженерної механіки»
 • кафедра «Озброєння та стрільби»
 • кафедра «Озброєння та спеціальної техніки»

-   два курси підготовки військових фахівців (курсанти);

-    навчальні групи офіцерів магістратури (денної та заочної форм навчання);

-   навчальні групи студентів за напрямом підготовки «Автомобільний транспорт» та програмою підготовки офіцерів запасу за спеціальністю «Застосування автомобільних з’єднань, військових частин і підрозділів».

Студенти, які отримують кваліфікацію бакалавра автомобільного транспорту за контрактною формою навчання, можуть надалі працювати за фахом у галузі транспорту і транспортної інфраструктури на первинних посадах інженер-механік, технік-конструктор (механік), в подальшому головний інженер, інженер-технолог на підприємствах інформаційного супроводу транспорту, в автосервісі, на фірмових і дилерських центрах автомобільних і ремонтних заводів, в маркетингових і транспортно-експедиційних службах, в системі матеріально-технічного забезпечення оптової та роздрібної торгівлі транспортною технікою, запасними частинами тощо. Для студентів, які засвоїли програму за освітнім рівнем "магістр", стає доступною ще й науково-педагогічна діяльність.

Підготовка військового фахівця здійснюється шляхом формування інтелектуальних підстав для майбутньої діяльності офіцера, підготовки випускника до виконання функціональних обов’язків на посадах командира взводу (роти, батареї) відповідно до своєї спеціальності; заступника командира роти з технічної частини; командира ремонтної роти; начальника майстерні з ремонту озброєння, офіцера технічної частини, створення потенціальної бази для багатоваріантного вибору шляху подальшого військово-професійного становлення та кваліфікаційного удосконалення з урахуванням конкретних потреб Національної гвардії України.

Після засвоєння програми підготовки за спеціальністю "Автомобільний транспорт" спеціалізацією "Технічне забезпечення військових частин Національної гвардії України" за оперативно-тактичним рівнем випускник Академії здатний обіймати відповідні посади в відділах та службах технічного забезпечення управлінь військових частин (з’єднань) Національної гвардії України; посади заступника командира військової частини (з’єднання) з техніки та озброєння; займатись викладацькою та науковою діяльністю.

Навчальні плани спрямовані на підготовку військових фахівців за спеціальностями факультету. Вагома частка тематики програм фахових та спеціальних дисциплін має практичну складову. А саме:

-     тактичні, тактико-спеціальні заняття та стрільби;

-     робота на тренажерах, з навчальною зброєю та на макетах техніки;

-     практичне водіння автомобілів та бойових машин;

-     комплексні польові виходи;

-  військові стажування у частинах НГУ та практики на різноманітних авторемонтних підприємствах тощо.

Для забезпечення якісного та ефективного проведення занять на факультеті створена потужна навчально-матеріальна база як у пункті постійної дислокації так і в навчальному центрі:

-       спеціалізовані аудиторії для проведення лекційних та групових занять;

-       аудиторії, оснащені інтерактивними тренажерами;

-       лабораторії;

-       навчально-тренувальний комплекс з вогневої підготовки;

-       спеціалізовані аудиторії з вузлами та агрегатами ОВТ;

-       майстерні з ремонту та обслуговування зброї і техніки;

-       аудиторії з тренажерами, навчальною зброєю та макетами озброєння і техніки;

-     майданчики для розгортання рухомих засобів технічного обслуговування та ремонту зброї і техніки;

-       автодром;

-       військове стрільбище.

Науково-педагогічний потенціал факультету здатний забезпечити якісну підготовку фахівців за спеціальностями "Автомобільний транспорт" і "Озброєння та військова техніка".

Науково-педагогічні працівники кафедр входять до складу Державної комісії з прийняття на озброєння НГУ сучасних зразків бронеавтомобілів, приймають активну участь в удосконаленні їх системи озброєння.

Офіцери кафедр спільно з науковцями Національного наукового центру харківського фізико-технічного інституту проводять випробування сучасних засобів індивідуального броне захисту.

На кафедрах розроблені та ефективно впроваджуються методики підготовки екіпажів бронетранспортерів, розрахунків ПТРК та операторів ПЗРК з використанням сучасних інтерактивних тренажерів.

Велика увага на факультеті приділяється підвищенню якості навчального процесу з використанням результатів наукових досліджень. Кожен слухач, курсант, студент має можливість приймати участь в науково-дослідній роботі згідно зі своїми здібностями під керівництвом викладачів.

Серед наших слухачів, курсантів та студентів постійні учасники наукових та науково-практичних конференцій і семінарів, наукових гуртків; переможці олімпіад та конкурсів наукових робіт.

Для курсантів створені відповідні побутові умови для відпочинку та дозвілля особового складу: затишне спальне приміщення, душові, побутовий та спортивний куточки, інтернет-клас тощо.