• Ф2_2
 • Ф2_3
 • Ф2_1
 • Ф2_7
 • Ф1_34
 • banner-4
 • banner-5
 • banner-7
 • banner-6
 • banner-3

Факультет логістики це структурний підрозділ  Національної академії Національної гвардії України, до складу якого входять п'ять кафедр та три підрозділи курсантів.  Підготовка проводиться на денній та заочній формі навчання за наступними спеціальностями:

 • "Автомобільний транспорт",
 • "Менеджмент",
 • "Озброєння та військова техніка"
 • "Забезпечення військ (сил)"

До складу факультету входять кафедри:

 • кафедра «Інженерної механіки»
 • кафедра «Ракетно-артилерійського озброєння»
 • кафедра «Автобронетанкової техніки»
 • кафедра «Менеджменту та військового господарства»
 • кафедра «Технічного та тилового забезпечення»

Підготовка цивільних фахівців (студентів) за кошти фізичних та юридичних осіб здійснюється за рівнями освіти "бакалавр" і "магістр" за спеціальністю "Автомобільний транспорт", "Менеджмент".

Підготовка військових фахівців (курсантів) здійснюється на тактичному рівні з терміном навчання 5 років (перший бакалаврський рівень освіти: 3,5 роки, другий магістерський: 1,5 роки):

- за спеціальністю "Озброєння та військова техніка" спеціалізацією "Експлуатація та відновлення автомобілів та бойових машин НГУ" та "Експлуатація та відновлення ракетного, артилерійського та стрілецького озброєння НГУ";

- за спеціальністю "Забезпечення військ (сил)" спеціалізацією "Продовольче та речове забезпечення НГУ".

Студенти, які отримують кваліфікацію бакалавра автомобільного транспорту за контрактною формою навчання, можуть надалі працювати за фахом у галузі транспорту і транспортної інфраструктури на первинних посадах інженер-механік, технік-конструктор (механік), в подальшому головний інженер, інженер-технолог на підприємствах інформаційного супроводу транспорту, в автосервісі, на фірмових і дилерських центрах автомобільних і ремонтних заводів, в маркетингових і транспортно-експедиційних службах, в системі матеріально-технічного забезпечення оптової та роздрібної торгівлі транспортною технікою, запасними частинами тощо. Для студентів, які засвоїли програму за освітнім рівнем "магістр", стає доступною ще й науково-педагогічна діяльність.

Підготовка військового фахівця здійснюється шляхом формування інтелектуальних підстав для майбутньої діяльності офіцера, підготовки випускника до виконання функціональних обов’язків на посадах командира взводу (роти, батареї) відповідно до своєї спеціальності; заступника командира роти з технічної частини та з тилу; командира ремонтної роти; командира роти забезпечення; начальника майстерні з ремонту озброєння, офіцера технічної частини, офіцера відділу тилового забезпечення, створення потенціальної бази для багатоваріантного вибору шляху подальшого військово-професійного становлення та кваліфікаційного удосконалення з урахуванням конкретних потреб Національної гвардії України.

Навчальні плани спрямовані на підготовку військових фахівців за спеціальностями факультету. Вагома частка тематики програм фахових та спеціальних дисциплін має практичну складову. А саме:

-     тактичні, тактико-спеціальні заняття та стрільби;

-     робота на тренажерах, з навчальною зброєю та на макетах техніки;

-     практичне водіння автомобілів та бойових машин;

-     комплексні польові виходи;

- військові стажування у частинах НГУ та практики на різноманітних авторемонтних підприємствах тощо.

Для забезпечення якісного та ефективного проведення занять на факультеті створена потужна навчально-матеріальна база як у пункті постійної дислокації так і в навчальному центрі:

-       спеціалізовані аудиторії для проведення лекційних та групових занять;

-       аудиторії, оснащені інтерактивними тренажерами;

-       лабораторії;

-       навчально-тренувальний комплекс з вогневої підготовки;

-       спеціалізовані аудиторії з вузлами та агрегатами ОВТ;

-       майстерні з ремонту та обслуговування зброї і техніки;

-     аудиторії з тренажерами, навчальною зброєю та макетами озброєння і техніки;

-     майданчики для розгортання рухомих засобів технічного обслуговування та ремонту зброї і техніки;

-       автодром;

-       військове стрільбище.

Науково-педагогічні працівники кафедр входять до складу Державної комісії з прийняття на озброєння НГУ сучасних зразків бронеавтомобілів, приймають активну участь в удосконаленні їх системи озброєння.

Офіцери кафедр спільно з науковцями Національного наукового центру Харківського фізико-технічного інституту проводять випробування сучасних засобів індивідуального броне захисту.

На кафедрах розроблені та ефективно впроваджуються методики підготовки екіпажів бронетранспортерів, розрахунків ПТРК та операторів ПЗРК з використанням сучасних інтерактивних тренажерів.

Велика увага на факультеті приділяється підвищенню якості навчального процесу з використанням результатів наукових досліджень. Кожен курсант та студент має можливість приймати участь в науково-дослідній роботі згідно зі своїми здібностями під керівництвом викладачів.

Серед наших курсантів та студентів постійні учасники наукових та науково-практичних конференцій і семінарів, наукових гуртків; переможці олімпіад та конкурсів наукових робіт.

Для курсантів створені відповідні побутові умови для відпочинку та дозвілля особового складу: затишне спальне приміщення, душові, побутовий та спортивний куточки, інтернет-клас тощо.