• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Інженерно-технічний факультет готує висококваліфікованих військових фахівців за спеціальностями «Автомобільний транспорт» та «Прикладна механіка» для Національної гвардії  України та інших силових структур.

Технічні військові професії вельми важливі для підтримки армії в повній бойовій готовності. Вони забезпечують догляд за озброєнням, а також військовою технікою. Обслуговування озброєння, військової техніки – це регулярний процес, який дозволяє завжди стежити за станом бойової одиниці, а за необхідності своєчасно проводити ремонт і усувати недоліки.

Вища військова освіта на інженерно-технічному факультеті включає в себе 2 складові: вищу цивільну освіту та військово-спеціальну підготовку. Вища цивільна освіта у військовому вузі дається в обсязі державного освітнього стандарту, як у цивільному вузі аналогічного профілю. Випускнику військового вузу видається диплом загальнодержавного зразка. Військово-спеціальна підготовка забезпечує на основі цивільної освіти освоєння і надалі бойове застосування відповідного озброєння та техніки.

Особливе місце в Академії належить кафедрам, де викладаються математика, фізика, теоретична механіка, прикладна механіка, інженерна графіка – дисципліни, які служать фундаментом для освоєння загально-професійних і спеціальних дисциплін. Викладачі цих кафедр – високопрофесійні фахівці, значна частина яких мають вчені ступені і звання.

Навчально-матеріальна база факультету включає сучасні лекційні, спеціалізовані аудиторії з втіленням технічних та наукових рішень. Для навчання використовуються навчально – тренувальні комплекси, оснащені модульними комплексними тренажерами, розробленими за сучасними вимогами, стрілецький комплекс, міні-полігон, тренувальні комплекси з вивчення правил експлуатації та ведення вогню з бойових машин. Комп’ютерні класи дозволяють через локальну мережу користуватись створеною електронною базою навчання, використовувати інтерактивні методики навчання. Польова навчально-матеріальна база  в навчальному центрі Академії включає  тактичні поля, військове стрільбище, директриси для ведення вогню із БМП, автодром, навчальні об’єкти для підготовки миротворчих підрозділів.  В ході польових занять слухачі отримують тверді командирські та методичні навички у виконанні посадових та професійних обов’язків, завершене уявлення про бойове застосування артилерійських підрозділів в бою. Стажування у військах на посаді командира автомобільного (ремонтного) взводу під керівництвом досвідчених педагогів допомагає закріпити отримані знання та навички на практиці.

Оскільки військова техніка постійно оновлюється і вдосконалюється, військовий інженер повинен бути не просто фундаментально підготовленим технічно, але і регулярно поглиблювати і поповнювати свої знання.Спеціалісти цього профілю пов’язані з конструюванням, введенням в дію, обслуговуванням та експлуатацією, усуненням несправностей, капітальним ремонтом техніки, тому вони повинні  володіти комп’ютерними технологіями збору, зберігання, обробки та використання інформації, яка застосовується в сфері військово-професійної діяльності.

Випускник інженерного факультету є фахівцем, призначеним для самостійної інженерної, дослідницької, управлінської та організаторської діяльності у сфері експлуатації авто-бронетанкової техніки та озброєння.

Студенти, які отримують кваліфікацію інженера за контрактною формою навчання, можуть надалі працювати на підприємствах і в організаціях автотранспортного комплексу різних форм власності, на підприємствах інформаційного супроводу транспорту, в автосервісі, на фірмових і дилерських центрах автомобільних і ремонтних заводів, в маркетингових і транспортно-експедиційних службах, в системі матеріально-технічного забезпечення оптової та роздрібної торгівлі транспортною технікою, запасними частинами, комплектуючими виробами та матеріалами, необхідними в експлуатації.

На факультеті здійснюється підготовка фахівців для Національгої гвардії України за напрямами підготовки «Автомобільний транспорт» та «Прикладна механіка».

По закінченню навчання випускнику факультету присвоюється первинне військове звання «лейтенант» і військова спеціальність «фахівець з технічного обслуговування і ремонту автомобілів – офіцер військового управління тактичного рівня» або «фахівець з  експлуатації та ремонту озброєння та спеціальної техніки – офіцер військового управління тактичного рівня» після 4-х років навчання.

Після 5-го року навчання відповідно присвоюється первинне військове звання «лейтенант» і військова спеціальність «спеціаліст з  експлуатації і ремонту автомобілів – офіцер військового управління тактичного рівня» або «професіонал з  експлуатації та ремонту озброєння та спеціальної техніки – офіцер військового управління тактичного рівня»

По закінченню навчання випускник факультету (за державним замовленням) отримує обов’язкове (гарантоване державним замовленням) призначення на первинну офіцерську посаду.

а)   первинні офіцерські посади:

-  командир автомобільного взводу;

-  заступник командира роти з технічної частини;

-  начальник автомобільної служби (частини) з’єднання;

-  начальник служби ракетно-артилерійського озброєння (частини) з’єднання.

б) офіцерські посади після отримання відповідного досвіду:

-  заступник командира батальйону з технічної частини;

- заступник командира окремого батальйону з технічної частини.

У подальшому, через 5 років служби на офіцерських посадах випускник факультету має право вступу на конкурсній основі до магістратури (зі штатно-посадової категорії «майор») для отримання повної вищої військової освіти оперативно-тактичного рівня, яка дасть можливість кар’єрного росту до посади заступника командира з’єднання (управління територіального командування) з техніки – начальника технічної частини, заступника командувача Національної гвардії України з логістики або відповідних посад в інших силових відомствах.

в)   офіцерські посади після отримання освіти оперативно-тактичного рівня:

-  начальник автомобільної служби полку (бригади);

-  начальник служби ракетно-артилерійського озброєння полку (бригади);

-  заступник командира з’єднання (управління територіального командування) з техніки – начальник технічної частини;

-  заступник командувача Національної гвардії України з логістики.

Факультет велику увагу приділяє підвищенню якості учбового процесу на основі впровадження в навчальний процес результатів наукових досліджень. Кожен курсант, студент має можливість приймати участь в науково-дослідній роботі згідно зі своїми здібностями під керівництвом висококваліфікованого професорсько-викладацького складу.

На факультеті існує наукове товариство студентів, курсантів та слухачів, де провідні фахівці здійснюють наукове керівництво.

Серед наших курсантів та студентів:

- постійні учасники студентських наукових конференцій, наукових гуртків;

- переможці студентських олімпіад.

Випускники факультету всіх спеціалізацій користуються стійким попитом у роботодавців, виконують дипломні проекти і проходять різні види практик на підприємствах, на яких передбачається робота майбутнього фахівця.

Випускник факультету  повинен:

1. Знати: порядок отримання, норми забезпечення, товарознавчі властивості  матеріальних засобів служб (автомобільної служб та служби ракетно-артилерійського озброєння), порядок та способи їх зберігання, тактико-технічні характеристики технічних засобів та технологічного обладнання служб, порядок правильної експлуатації (використання) і додержання заходів  безпеки.

2. Вміти: організовувати отримання, зберігання, забезпечення підрозділів та списання матеріальних засобів автомобільної служб та служби ракетно-артилерійського озброєння, проводити заняття в системі професійної підготовки з офіцерами, прапорщиками  та молодшими спеціалістами по своїй спеціальності, організовувати експлуатацію та обслуговування технічного та технологічного обладнання служби.