• banner-1
  • banner-2
  • banner-3
  • banner-6

Оперативно-тактичний факультет  створено 1 вересня 2018 року на підставі наказу МВС №491 від 08.06.2018 року “Про організацію підготовки кадрів у Національній гвардії України” з метою:

-         необхідності підготовки офіцерських кадрів оперативно-тактичного рівня для частин (з’єднань)  НГУ та інших силових структур;

-         створення єдиного “центру” формування та реалізації освітньої діяльності на оперативно-тактичному рівні підготовки фахівців за всіма спеціальностями;

-         впровадження єдиних форм та методів практичної підготовки військових фахівців.

Відповідні зміни в штатну структуру Академії внесені на підставі наказу Командувача НГУ №430 від 27.07.2018 року “Про організаційно-штатні заходи в Національній академії Національної гвардії України”.

Оперативно-тактичний факультет є основним структурним підрозділом Національної академії Національної гвардії України, який об’єднує три кафедри: “Оперативного мистецтва”, “Бойового та логістичного забезпечення”, “Військово-соціального та психологічного забезпечення” та забезпечує підготовку 378 слухачів оперативно-тактичного рівня за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальностями:

251 Державна безпека, спеціалізація – Морально-психологічне забезпечення службово-бойової діяльності НГУ;

253 Військове управління (за видами збройних сил), спеціалізація – Службово-бойове застосування військових частин, з’єднань НГУ;

254 Забезпечення військ (сил) за двома спеціалізаціями: Організація технічного забезпечення НГУ, Організація тилового забезпечення НГУ;

274 Автомобільний транспорт, спеціалізація – Технічне забезпечення військових частин НГУ

073 Менеджмент, спеціалізація – Тилове забезпечення НГУ

Термін навчання на факультеті складає: на денній формі 2 роки, на заочній 3 роки.

Усі випускники факультету розподіляються за державним замовленням у відповідності до спеціальності, за якою здійснювалась підготовка на посади не нижче: командира батальйону, начальника служби (за спеціалізацією), заступника командира полку по роботі з особовим складом.

Випускники факультету, схильні до наукової діяльності мають змогу продовжити навчання в ад’юнктурі (докторантурі) Академії.