• 1
 • 2
 • Ф3_05
 • Ф3_02
 • Ф3_04
 • Ф3_15
 • Ф3_06
 • Ф3_01
 • Ф3_03

Готує висококваліфікованих спеціалістів у сфері управління тиловим забезпеченням Національної гвардії  України, підприємств, установ ресторанного господарства та харчової промисловості. Сучасний менеджер – це спеціаліст по управлінню та обігу товарів, здатний приймати комплексні ефективні управлінські рішення щодо планування, організації, мотивації та контролю, своєчасно реагувати на зміни зовнішнього та внутрішнього середовища і розробляти відповідні заходи запобігання негативного впливу, організовувати управлінсько-економічний процес, складати і перевіряти фінансову звітність підприємств за національними та  міжнародними стандартами. Менеджер є посадовою особою фірми, компанії, у якій він працює, та входить до середнього та вищого керівного складу.

На факультеті здійснюється підготовка офіцерів для Національної гвардії України за державним замовленням за спеціальністю 073 „Менеджмент”:

-      за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем вищої освіти тактичного рівня підготовки за спеціалізацією „Продовольче та речове забезпечення НГУ”;

-      за другим рівнем вищої освіти оперативно-тактичного рівня – за спеціалізацією „Тилове забезпечення Національної гвардії України”.

Також на факультеті здійснюється підготовка цивільних фахівців-студентів на контрактній основі за кошти фізичних та юридичних осіб за спеціальністю 073 „Менеджмент”.

Вища цивільна освіта в Академії надається в об’ємі державного освітнього стандарту, як і в цивільному вищому навчальному закладі аналогічного профілю. Випускники факультету першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів підготовки отримують диплом державного зразку.

На кафедрах факультету активно впроваджуються новітні технології навчання:

- ділові ігри, спрямовані на вирішення проблемних ситуацій, пов’язаних із майбутньою професійною діяльністю;

- групові форми навчальної роботи, які навчають колективним методам розроблення та прийняття управлінських рішень, розвивають взаємодопомогу та співробітництво, взаємоконтроль і взаємооцінку;

- командно-штабні навчання та тактико-спеціальні заняття для військовослужбовців, що відтворюють реальні практичні ситуації, вимагають від учасників умінь аналізувати проблеми, вибирати між альтернативами, швидко орієнтуватися в обстановці, організовувати, координувати, контролювати роботу інших, брати на себе відповідальність за прийняте рішення.

На факультеті існує наукове товариство студентів, курсантів та слухачів, де провідні фахівці здійснюють наукове керівництво.

Серед наших курсантів та студентів:

 • іменні стипендіати премій Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Голови Харківської обласної державної адміністрації;
 • постійні учасники студентських наукових конференцій, наукових гуртків;
 • переможці конкурсу студентських наукових робіт з напрямку «Менеджмент організацій “, «Логістика»;
 • переможці студентських олімпіад;
 • переможці Міського міжвузівського конкурсу з менеджменту “Брейн-ринг”.

Слухачі факультету в інтересах всебічного розвитку особистості мають змогу реалізувати свій творчій, інтелектуальний та фізичний потенціал в різних гуртках та секціях: гурток кулінарії „Козацькі страви“, сучасного та народного танцю, вокальному, КВК, комп’ютерному, автомоделювання,  автомобільному, атлетичної гімнастики, гирьового спорту, рукопашного бою. Після навчальних занять, у вихідні та святкові дні під керівництвом кураторів навчальних груп організовуються відвідування музеїв, театрів, виставок, презентацій, концертів, історичних та визначних місць Слобожанщини, що також розширює кругозір та сприяє гуманному формуванню особистості молодої людини XXI століття.

Працевлаштування:

По закінченню навчання випускнику факультету (за державним замовленням) присвоюється військове звання «лейтенант» та він отримує обов’язкове (гарантоване державним замовленням) призначення на первинну офіцерську посаду.

а)    первинні офіцерські посади:

- командир господарчого взводу;

- помічник начальника продовольчої служби бригади;

- начальник продовольчої (речової) служби полку (бригади).

б)    офіцерські посади після отримання відповідного досвіду:

- заступник командира батальйону з тилу;

- заступник командира окремого батальйону з тилу.

У подальшому, через 5 років служби на офіцерських посадах випускник факультету має право вступу на конкурсній основі до магістратури (зі штатно-посадової категорії «майор») для продовження навчання за другим рівнем вищої освіти оперативно-тактичного рівня підготовки за спеціалізацією “Тилове забезпечення НГУ”.

Офіцерські посади після отримання освіти оперативно-тактичного рівня:

- начальник квартирно-експлуатаційної служби полку (бригади);

- начальник служби пально-мастильних матеріалів полку (бригади);

- заступник начальника оперативно-територіального об’єднання з тилу – начальник тилу;

- заступник командувача Національної гвардії України (з логістики).

 Цивільні фахівці (студенти) мають змогу працевлаштування та кар’єрного зростання на підприємствах, установах громадського харчування та ресторанного господарства усіх форм власності на посадах менеджерів та співробітників кадрової служби.