• 01
 • AVV 094-095
 • AVV 098-099
 • Int_01
 • DSC_0410
 • IMG_0269
 • IMG_5317
 • Нато
 • banner-5
 • banner-3
 • banner-2
 • banner-1

Сьогодні, як ніколи, морально-психологічне забезпечення службово-бойової діяльності Національної гвардії України набуває приорітетного значення. Досвід проведення антитерористичної операції на Сході України показав, що противник безперервно застосовує активний вплив на морально-психологічні якості, психофізіологічний стан, настрій, бойову діяльність військовослужбовця, підрозділу.

Саме на гуманітарному факультеті Національної академії готують військових фахівців по роботі з особовим складом, основним завданням яких є морально-психологічне забезпечення та виховання особового складу.

Гуманітарний факультет створено у липні 2006 року. На факультеті готують заступників командира роти по роботі з особовим складом та перекладачів з іноземних мов (англійської, французької та німецької). По закінченню Академії курсанти отримують первинне офіцерське звання лейтенант і направляються для проходження служби на посадах офіцерів структур по роботі особовим складом з подальшою перспективою стати військовими перекладачами в галузі міжнародних відносин та офіцерами прес-служби.

Професія перекладача є дуже актуальною. Україна розширює сферу свого міжнародного співробітництва, обмінюється досвідом з військовими іноземних держав, активно приймає участь у миротворчій та гуманітарній діяльності.

До перекладачів висуваються вимоги вміти вільно розмовляти та перекладати тексти з суспiльно-полiтичної, науково-технiчної,  художньої літератури, вміло здійснювати двосторонній переклад, знати військову термінологію.

Студенти-випускники працюють референтами-перекладачами, секретарями-перекладачами в управлiнських органiзацiях, виробничих, комерційних підприємствах, фірмах, iнформацiйно-рекламних агентствах та викладають iноземні мови у вищих навчальних закладах.

У процесі навчання курсанти і студенти набувають знань та навичок вільного спілкування та перекладу двома обов’язковими іноземними мовами. Велика увага приділяється роботі з комп’ютерною технікою на англійській, французькій та німецькій мовах.

2017 року гуманітарний факультет вперше здійснив набір на денну форму навчання за державним замовленням військових фахівців тактичного рівня підготовки ступеня «бакалавр» за спеціальністю «психологія». В подальшому після закінчення навчання курсанти будуть обіймати посаду психолога підрозділів Національної гвардії України.

Факультет здійснює:

 • підготовку офіцерів тактичного рівня для Національної гвардії України за державним замовленням за спеціальностями «Філологія» та «Психологія»;
 • підготовку офіцерів оперативно-тактичного рівня для Національної гвардії України за державним замовленням за спеціальністю «Державна безпека», освітнього ступеня «магістр»;
 • підготовку студентів  за кошти фізичних і юридичних осіб за спеціальністю «Філологія» освітнього ступеня «бакалавр» та «магістр» за денною та заочною формами навчання на основі повної загальної середньої освіти.

До складу факультету входять 4 кафедри:

 • кафедра філології, перекладу та мовної комунікації;
 • кафедра соціально-гуманітарних дисципін;
 • кафедра фонетики і граматики;
 • кафедра психології і педагогіки.

Конкурентною перевагою випускників даного факультету на ринку праці є вільне володіння іноземними мовами. Саме тому студенти, навіть під час навчання, користуються попитом серед роботодавців, успішно працевлаштовуючись у подальшому.

Складовою навчального процесу на гуманітарному факультеті є активне залучення курсантів і студентів факультету до наукових досліджень та творчого наукового пошуку. Курсанти і студенти факультету є іменними стипендіантами премій Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Харківської обласної державної адміністрації, Харківського міського голови та переможцями у:

 • Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Переклад»;
 • Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика;
 • Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка;
 • Міжвузівській олімпіаді з перекладу серед студентів та курсантів вищих навчальних закладів України;
 • Всеукраїнській конференції «Проблеми розвитку юридичної науки в дослідженнях молодих вчених»;
 • Міжнародній студентській науковій конференції «Каразінські читання: іноземна філологія. Пошук молодих»;
 • Підсумкових конференціях наукових робіт у сфері військової діяльності.

На кафедрі філології, перекладу та мовної комунікації в рамках наукового товариства слухачів, курсантів та студентів працює гурток з англійської мови «English for work, learning and pleasure», а на кафедрі фонетики та граматики працює гурток французької мови, де слухачі закріплюють на практиці отримані теоретичні знання та отримують додаткову інформацію та розвивають практичні навички.

Науково-педагогічними працівниками факультету розробляється навчально-методична література та електронні підручники. Навчальні аудиторії факультету оснащені сучасним технологічним обладнанням та комп’ютерною технікою з виходом у мережу “Інтернет”.

Міжнародні зв’язки:

Важливим напрямком роботи гуманітарного факультету є тісне співробітництво з   вітчизняними та закордонними університетами, міжнародними організаціями та лінгвістичними відділами посольств зарубіжних країн: зустріч з послом США в Україні Джоном Теффтом до  20-ої річниці діяльності «Програми обміну майбутніх лідерів» (FLEX) в Україні, участь у прийомі іноземних делегацій з Франції, Румунії, Італії, Туреччини, Молдови, стажування курсантів у Франції, стажування викладачів та офіцерів у Франції, Італії, США, Канаді, Великобританії, Германії, Австрії, Китаї, Угорщині, Румунії, Болгарії, Венгрії, Туреччині.

На факультеті проводять практичні заняття та майстер-класи висококваліфіковані викладачі з США, Франції, Німеччини. Курсанти та офіцери складають іспити STANAG з англійської та французької мови, отримуючи сертифікати від представників посольства Франції в Україні.

Мовний центр:

Кафедра філології, перекладу та мовної комунікації та кафедра фонетики і граматики тісно співпрацює з мовним відділом, який надає додаткові освітні послуги курсантам та студентам з різним рівнем володіння іноземною мовою.

На базі мовного центру організовані та проводяться курси вивчення англійської, німецької та французької мов різних рівнів складності для викладачів, працівників Академії, а також спеціалізовані курси з підготовки офіцерів Національної гвардії України для миротворчої діяльності, до вступу в магістратуру, захисту дипломів іноземною мовою, поїздки за кордон за програмами ООН, НАТО тощо.

Громадська та творча діяльність:

На базі гуманітарного факультету створено студентське самоврядування, представники якого активно беруть участь в житті молоді вищих навчальних закладів м. Харкова.

Курсанти та студенти гуманітарного факультету можуть реалізувати свої творчі здібності в команді КВК академії «ВВ», вокальному гурті «П’ять стихій».