• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Сьогодні професія перекладача є дуже актуальною. Україна розширює сферу свого міжнародного співробітництва, обмінюється досвідом з військовими іноземних держав, активно приймає участь у миротворчій та гуманітарній діяльності.

В мирний час висуваються вимоги до перекладачів вміти вільно розмовляти та перекладати тексти з суспiльно-полiтичної, науково-технiчної та художньої літератури, а під час збройних конфліктів, локальних війн – по володінню мовою противника, знанню військової термінології, організаційно-штатної структури армії та вмінню здійснювати двосторонній переклад.

Гуманітарний факультет створено у липні 2006 року. На факультеті готують перекладачів з іноземних мов (англійської, французької та німецької). По закінченню Академії курсанти отримують первинне офіцерське звання лейтенант і направляються для проходження служби на посадах офіцерів виховних структур з подальшою перспективою стати військовими перекладачами в галузі міжнародних відносин.

Студенти-випускники працюють референтами-перекладачами, секретарями-перекладачами в управлiнських органiзацiях, виробничих, комерційних підприємствах, фірмах, iнформацiйно-рекламних агентствах та викладають iноземні мови у вищих навчальних закладах.

У процесі навчання курсанти і студенти набувають знань та навичок вільного спілкування та перекладу двома обов’язковими іноземними мовами. Велика увага приділяється роботі з комп’ютерною технікою на англійській, французькій та німецькій мовах.

Факультет здійснює:

 • підготовку офіцерів для Національної гвардії  України за державним замовленням за спеціальностями «Філологія» та «Психологія»;
 • підготовку офіцерів оперативно-тактичного рівня для Національної гвардії  України за державним замовленням за спеціальністю «Державна безпека», освітнього ступеня «магістр»;
 • підготовку цивільних фахівців (студентів) за кошти фізичних і юридичних осіб за спеціальністю «Філологія» освітнього ступеня  «бакалавр» та «магістр» за денною формою за заочною формою навчання на основі повної загальної середньої освіти.

До складу факультету входять 3 кафедри:

 • кафедра психології і педагогіки;
 • кафедра філології, перекладу та мовної комунікації;
 • кафедра військового навчання та виховання;
 • кафедра фонетики і граматики.

Конкурентною перевагою випускників даного факультету на ринку праці є вільне володіння іноземними мовами. Саме тому студенти, навіть під час навчання, користуються попитом серед роботодавців, успішно працевлаштовуючись у подальшому.

Складовою навчального процесу на гуманітарному факультеті є активне залучення курсантів і студентів факультету до наукових досліджень та творчого наукового пошуку. Курсанти і студенти факультету є іменними стипендіантами премій Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та переможцями у:

 • Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Переклад»;
 • Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика;
 • Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка;
 • Міжвузівській олімпіаді з перекладу серед студентів та курсантів вищих навчальних закладів України;
 • Всеукраїнській конференції «Проблеми розвитку юридичної науки в дослідженнях молодих вчених»;
 • Міжнародній студентській науковій конференції «Каразінські читання: іноземна філологія. Пошук молодих»;
 • Підсумкових конференціях наукових робіт у сфері військової діяльності.

На кафедрі філології, перекладу та мовної комунікації в рамках наукового товариства слухачів, курсантів та студентів працює  гурток  з англійської мови «English for work, learning and pleasure», який очолює старший викладач Ірина Черниш, а на кафедрі фонетики та граматики працює гурток французької мови під проводом  викладача Марини Корецької, де слухачі закріплюють на практиці отримані теоретичні знання та отримують додаткову інформацію та розвивають практичні навички.

Науково-педагогічними працівниками факультету розробляється навчально-методична література та електронні підручники. Навчальні аудиторії факультету оснащені сучасним технологічним обладнанням та комп’ютерною технікою з виходом у мережу “Інтернет”.

Міжнародні зв’язки:

Важливим напрямком роботи гуманітарного факультету є тісне співробітництво з   вітчизняними та закордонними університетами, міжнародними організаціями та лінгвістичними відділами посольств зарубіжних країн: зустріч з послом США в Україні Джоном Теффтом 20-ої річниці діяльності «Програми обміну майбутніх лідерів» (FLEX) в Україні, участь у прийомі іноземних делегацій з Франції, Румунії, Італії, Молдови, стажування курсантів у Франції, стажування викладачів та офіцерів у Франції, Італії, США, Канаді, Великобританії, Китаї, Угорщині, Туреччині.

На факультеті проводять практичні заняття та майстер-класи висококваліфіковані викладачі з Франції, США, Німеччини. Курсанти та офіцери складають іспити STANAG з французької мови, отримуючи сертифікати від представників посольства Франції в Україні.

Мовний центр:

Кафедра  філології, перекладу та мовної комунікації та кафедра фонетики і граматики тісно співпрацює з мовним центром, який надає додаткові освітні послуги курсантам та студентам з різним рівнем володіння іноземною мовою.

На базі мовного центру організовані та проводяться курси вивчення англійської, німецької та французької мов різних рівнів складності для викладачів, працівників Академії, а також спеціалізовані курси з підготовки офіцерів внутрішніх військ МВС України для миротворчої діяльності, до вступу в магістратуру, захисту дипломів іноземною мовою, поїздки за кордон за програмами ООН, тощо.

Громадська та творча діяльність:

На базі гуманітарного факультету створено студентське самоврядування,  представники якого активно приймають участь в житті молоді вищих навчальних закладів м. Харкова.

Курсанти та студенти гуманітарного факультету можуть реалізувати свої творчі здібності в команді КВК Академії «ВВ», танцювальному гурті «Старлайт», вокальному гурті «П’ять стихій».