Науково-технічна рада є колегіальним дорадчим органом Академії, діяльність якої спрямована на реалізацію завдань Академії у науковій та науково-технічній сфері.

Робота науково-технічної ради Академії регламентується законами України, актами Президента України, постановами та іншими актами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, наказами Міністра внутрішніх справ України, наказами Вищої атестаційної комісії України, наказами Командувача Національної гвардії України, наказами та розпорядженнями начальника Національної академії НГУ, рішеннями вченої ради Академії та Положенням про науково-технічну раду Академії. Пропозиції науково-технічної ради Академії враховуються при прийнятті рішень начальником Академії, його заступником з наукової роботи, вченою радою та атестаційною комісією Академії.

Основні завдання науково-технічної ради

Науково-технічна рада Академії:

 1. формує пропозиції щодо визначення перспективних напрямків наукової і науково-технічної діяльності Академії і її структурних підрозділів;
 2. здійснює наукове і науково-технічне оцінювання тематики та результатів науково-дослідних робіт;
 3. розглядає та рекомендує вченій раді для затвердження плани наукових досліджень;
 4. координує виконання планів наукової роботи Академії;
 5. розглядає та рекомендує вченій раді теми дисертаційних робіт здобувачів та ад’юнктів, кандидатури наукових керівників (консультантів);
 6. здійснює заслуховування наукових та науково-педагогічних працівників про результати проведення їх наукових досліджень;
 7. здійснює попередню науково-технічну експертизу матеріалів, які готуються на розгляд вченої ради Академії.

Структура та склад науково-технічної ради

Робота науково-технічної ради здійснюється за чотирма секціями:

 • секція військових наук;
 • секція технічних наук;
 • секція гуманітарних наук;
 • секція економічних наук.

Члени, які входять в усі секції за посадою:

 • вчений секретар, к.пед.н., с.н.с. Черкашин О.Д. – секретар ради;

Члени секції військових  НАУК:

 • д.військ.н., професор Дробаха Г.А.;.
 • д.держ.упр., доцент Орлов М.М.;
 • д.держ.упр., с.н.с. Бєлай С.В.;
 • к.військ.н., доцент Ролін І.Ф.;
 • к.військ.н., доцент Сутюшев Т.А.;
 • к.військ.н., доцент Лавніченко О.В.;
 • к.т.н., с.н.с. Бацамут В.М.;
 • к.т.н., доцент Бабков Ю.П.;
СЕКЦІЯ ТЕХНІЧНИХ НАУК:

голова секції заступник голови ради – д.т.н., професор Крюков О.М.;

члени:

 • д.т.н., професор Кондратенко О.П.;
 • д.т.н., професор Пісарев В.П.;
 • д.т.н., професор Шаша І.К.
 • к.т.н., доцент Кайдалов Р.О.;
 • к.т.н., доцент  Біленко О.І.;
 • к.т.н., с.н.с. Іохов О.Ю.
 • к.т.н., доцент Горелишев С.А.
 • к.т.н., доцент Козлов В.Є.
СЕКЦІЯ гуманітарних НАУК:

голова секції заступник голови ради – д.психол.н., професор Приходько І.І.;

члени:

 • д.філол.н., професор Пелепейченко Л.М.;
 • к.філол.н., доцент Лисичкіна І.О.;
 • к.і.н., доцент Ващенко І.В.;
 • к.психол.н., професор Ліпатов І.І.;
 • к.філол.н., доцент Міхайлова О.Г.;
 • к.психол.н., доцент Пасічник В.І.;
 • к.пед.н., доцент Рютін В.В.;
 • к.психол.н., с.н.с. Мацегора Я.В.;
 • к.психол.н., с.н.с. Колесніченко О.С.;
  СЕКЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК:

голова секції заступник голови ради – д.е.н., с.н.с. Медвідь М.М.;

члени:

 • д.е.н., доцент Фісун К.А.;
 • д.військ.н., професор Городнов В.П.;
 • к.е.н., доцент Черкашина М.В.;
 • к.держ.упр., доцент Бондаренко О.Г.;
 • к.е.н., доцент Науменко М.А.;
 • к.т.н., доцент Василенко В.П.;
 • к.е.н., доцент Гончаренко Н.Г.;
 • к.е.н., доцент Осіпенко С.М.;
 • к.е.н., доцент Крамаренко К.М.

Засідання секцій науково-технічної ради проходять у разі необхідності:

секція економічних наук – перший вівторок місяця; секція гуманітарних наук – перша середа місяця;  секція військових наук – другий вівторок місяця;  секція технічних наук – друга середа місяця.