Науково-технічна рада є колегіальним дорадчим органом Академії, діяльність якої спрямована на реалізацію завдань Академії у науковій та науково-технічній сфері.
Робота науково-технічної ради Академії регламентується Конституцією України, законами України, актами Президента України, постановами та іншими актами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, наказами Міністра внутрішніх справ України, наказами Вищої атестаційної комісії України, наказами Командувача Національної гвардії України, наказами та розпорядженнями начальника Національної академії НГУ, рішеннями вченої ради Академії та Положенням про науково-технічну раду Академії.
Пропозиції науково-технічної ради Академії враховуються при прийнятті рішень начальником Академії, його заступником з наукової роботи, вченою радою та атестаційною комісією Академії.

Основні завдання науково-технічної ради

Науково-технічна рада Академії:

 1. формує пропозиції щодо визначення перспективних напрямків наукової і науково-технічної діяльності Академії і її структурних підрозділів;
 2. здійснює наукове і науково-технічне оцінювання тематики та результатів науково-дослідних робіт;
 3. розглядає та рекомендує вченій раді для затвердження плани наукових досліджень;
 4. координує виконання планів наукової роботи Академії;
 5. розглядає та рекомендує вченій раді теми дисертаційних робіт здобувачів та ад’юнктів, кандидатури наукових керівників (консультантів);
 6. здійснює заслуховування наукових та науково-педагогічних працівників про результати проведення їх наукових досліджень;
 7. здійснює попередню науково-технічну експертизу матеріалів, які готуються на розгляд вченої ради Академії.

Структура та склад науково-технічної ради

Робота науково-технічної ради здійснюється за чотирма секціями:

 • секція військових наук;
 • секція технічних наук;
 • секція гуманітарних наук;
 • секція економічних наук.

Члени, які входять в усі секції за посадою:

 •  д.т.н., професор, Морозов О.О. – голова ради;
 • вчений секретар, к.е.н., с.н.с., підполковник Черкашин О.Д. – секретар ради;

Секція технічних наук:

голова секції

заступник голови ради – д.т.н., професор Крюков О.М.;

члени:

 • д.т.н., професор Кондратенко О.П.;
 • д.т.н., професор Пісарев В.П.;
 • д.т.н., професор Шаша І.К.
 • к.т.н., доцент, полковник Біленко О.І.;
 • к.т.н., с.н.с., полковник Бацамут В.М.;
 • к.т.н., доцент Горелишев С.А.
 • к.т.н., доцент Козлов В.Є.

Секція економічних наук:

голова секції

заступник голови ради – к.е.н., доцент Черкашина М.В.;

члени:

 • к.держ.упр., полковник Бондаренко О.Г.;
 • к.т.н., доцент Василенко В.П.;
 • к.т.н., доцент Сумець О.М.;
 • к.е.н., доцент Гончаренко Н.Г.;
 • к.е.н., доцент Шкодіна Л.Г.;
 • к.е.н., доцент Осіпенко С.М.;
 • к.е.н., доцент Науменко М.О.

Засідання секцій науково-технічної ради проходять у разі необхідності: секція військових наук – друга середа місяця; секція гуманітарних наук – другий четвер місяця; секція технічних наук – третя середа місяця; секція економічних наук – третій четвер місяця.