Сертифікати

Експертний висновок за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-кваліфікаційної програми "Державна безпека" зі спеціальності 251 "Державна безпека" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Експертний висновок за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-кваліфікаційної програми "Експлуатація та відновлення ракетного, артилерійського та стрілецького озброєння НГУ" зі спеціальності 255 "Озброєння та військова техніка" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Експертний висновок за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньої діяльності з підготовки фахівців з напряму підготовки фахівців "Автомобільний транспорт" за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 

Експертний висновок за результатами проведення акредитаційної експертизи з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" в галузі знань "Менеджмент і адміністрування" напряму підготовки "Менеджмент"

Експертний висновок за результатами проведення акредитаційної експертизи з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" в галузі знань "Психологічне забезпечення службово-бойової діяльності підрозділів НГУ " зі спеціальності "Психологія"

Експертний висновок за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Тилове забезпечення" зі спеціальності "Менеджмент" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Експертний висновок за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Технічне забезпечення військових частин Національної гвардії України" зі спеціальності "Автомобільний транспорт" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Експертний висновок за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Правове забезпечення службово-бойової діяльності частин та підрозділів Національної гвардії України" зі спеціальності 081 право за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в Київському факультеті національної академії Національної гвардії України