новини

В Академії Нацгвардії відбувся захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії

31.07.2020 12:42

 

Захист дисертації розглядався на засіданні спеціалізованої вченої ради. До її складу входять представники науково-педагогічного складу Національної академії Національної гвардії України та наукових закладів Харкова.

Захищав дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 251 «Державна безпека» ад’юнкт Академії Нацгвардії підполковник Валерій Колянда.

Тема дисертаційного дослідження – «Методика визначення впливу чинників раптовості дій на ефективність виконання завдань спеціальної операції зі знешкодження незаконних збройних формувань». Валерій Колянда розкрив досить актуальні для військової науки питання та презентував високий рівень наукової новизни. Вище зазначеним дослідженням науковець займався протягом чотирьох років.

Основні наукові та практичні результати дисертаційного дослідження ад’юнкта опубліковані в 19-ти працях: 9 статей у наукових фахових виданнях; 8 тез доповідей на конференціях та у 2 звітах про НДР.

Результати наукового дослідження вже впроваджені у практичну діяльність Східного ТрУ НГУ, військових частин, а також у наукову діяльність науково-дослідного центру СБД НГУ і освітню діяльність кафедр бойового та логістичного забезпечення тактики та тактико-спеціальної підготовки Академії Нацгвардії.

Члени вченої ради зазначили, що дисертація Валерія Колянди виконана на високому науковому рівні, а отримані результати за ступенем наукової новизни обґрунтованістю, науковою та практичною цінністю відповідають спеціальності «Державна безпека» та вимогам Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії.

«Науково-практична цінність дисертації не підлягає сумнівам, тож всі члени вченої ради прийняли одноголосне рішення. Приємно, що військовослужбовець, який застосував свої знання на практиці, вирішив звернутися до науки, - зазначив голова спеціалізованої ради докторів філософії, доктор військових наук, старший науковий співробітник полковник Володимир Бацамут. – Крім того, дисертаційне дослідження дозволить органам військового управління виробляти раціональні варіанти дій формування Національної гвардії України у спеціальній операції зі знешкодження незаконного збройного формування».

За результатами таємного голосування та на основі прийнятого висновку членів ради було встановлено, що розглянута дисертація відповідає вимогам Постанови КМУ «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії». Відтак, Валерію Колянді було присуджено науковий ступінь доктора філософії за спеціальністю 251 «Державна безпека».

 

Відділ міжнародних зв’язків, інформації та комунікації НА НГУ

будь у курсі подій

Інші новини

Усі новини