Статтi

Порядок отримання дублікатів документів про вищу освіту

Зразок заяви на видачу дубліката диплома та додатка (завантажити)

 

До заяви додати:

- копію документа, що посвідчує особу (паспорт);

- копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- газету з надрукованим у ній оголошенням про визнання диплома недійсним (подати таке оголошення необхідно до газети за місцем проживання заявника з текстом: "Диплом на ім'я (П.І.Б.) про закінчення Національної академії Національної гвардії України від __.__.20__ р. серії _____ № ________ вважати недійсним у зв'язку з втратою");

- довідку органу внутрішніх справ про втрату документа про освіту (за наявності);

- копію втраченого, знищеного або пошкодженого документа про освіту (за наявності);

- копію свідоцтва про шлюб або розлучення, про зміну імені, прізвища та по батькові (за необхідності);

- згоду на обробку персональних даних (завантажити).

 

Видача дублікатів документів про освіту проводиться відповідно до Порядку замовлення, виготовлення, видачі, обліку документів про вищу освіту та додатків до дипломів європейського зразка, затвердженого наказом  Міністерства освіти і науки України 06.03.2015 № 249 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України
від 02 листопада 2020 року
№ 1351)

Інструкцію по отриманню дублікатів документів про освіту (переглянути)

На період воєнного стану можливі затримки із виготовленням документів.