Досвідчені викладачі Академії провели відкриті заняття з німецької мови
22 Листопад 2017

На кафедрі фонетики та граматики гуманітарного факультету зі студентами та курсантами відбулися відкриті заняття, які провели доцент Тетяна Спільник та викладач Ольга Дорофєєва.

Невід’ємною частиною навчального процесу Національної академії є відкриті заняття, де викладачі можуть поділитися своїми методичними навичками та показати свої особисті напрацювання.

На занятті з курсантами другого року навчання, досвідчений методист Тетяна Спільник уміло поєднала індивідуальні, групові, фронтальні форми роботи, що не могло не позначитися на активності військовослужбовців. Незважаючи на те, що тема була новою, а саме «Пори року», наприкінці заняття всі курсанти змогли вільно оперувати вивченим матеріалом, виконуючи запропоновані комунікативні завдання. На занятті використовувалися технічні засоби навчання, а також елементи рольової гри.

Викладач Ольга Дорофєєва провела відкрите заняття зі студентами третього року навчання, де використовувала інтерактивні методи й прийоми у навчанні німецької мови. Застосовані ігрові методи допомогли студентам швидше засвоїти новий навчальний матеріал, зробили заняття цікавішим та активізували аудиторію.

«Відкрите заняття показує професійну компетентність та педагогічну майстерність наших викладачів. Завдяки участі в таких заходах, представники професорсько-викладацького складу мають змогу представити нові підходи до викладання матеріалу курсантам та студентам. На занятті курсанти швидко зорієнтувалися в матеріалі і долучилися до роботи з помітним ентузіазмом», - зазначила доцент Тетяна Спільник.

Курсанти та студенти залишали аудиторію в доброму настрої, що засвідчило успішність проведеного відкритого заняття. Тож, проведення подібних занять - це важлива частина життя курсантів та студентів Національної академії.

Ольга Дорофеєва,

фото Дмитра Єрошкінапереглядів - 250.