Повідомити про корупцію

Інформація про особу заявника:

ПІБ
Поштова адреса
Електронна адреса
Телефон
Надаю згоду на обробку моїх персональних даних

Інформація про особу, яка вчинила корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, інше порушення Закону:

ПІБ особи, яка вчинила правопорушення
Відношення до військової служби:
Орган військового управління, вищий військовий навчальний заклад, військова частина, заклад охорони здоров’я, установа НГУ в якому проходить військову службу (працює) особа
Посада
Військове звання
Інформація про факти вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції»