наш факультет

Факультет логістики

Факультет логістики - це структурний підрозділ Національної академії Національної гвардії України, до складу якого входять шість кафедр та три підрозділи курсантів.

Факультет спеціалізується на підготовці фахівців тилового та технічного напрямку.
254
Забезпечення військ (сил)

255
Озброєння та військова техніка

4 роки

перший бакалаврський рівень освіти

1,5 роки

другий магістерський рівень освіти

1. Історична довідка.
Спеціальності сучасного факультету логістики мають багатолітню історію свого формування і її відлік має початок з 31 грудня 1931 року, коли курсанти почали вивчати військове харчування та хлібовипікання, технічні засоби служб тилу, технологію пошиття та ремонту військового одягу, взуття та спорядження, питання загальновійськового постачання та фінансування на базі другої школи прикордонної охорони.
У 2018 році був створений факультет «Логістики», який поєднав в собі факультет № 2 «Інженерно-технічний» та факультет № 3 «Економіки та менеджменту». Факультет логістики - це основний структурний підрозділ  Національної академії Національної гвардії України, до складу якого входять шість кафедр та три підрозділи курсантів.
 
2. Кого готує факультет.
 
Факультет готує здобувачів вищої освіти  у галузі знань:
- 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону» за спеціальностями  254 «Забезпечення військ (сил)», 255 «Озброєння та військова техніка»;
- 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю  073 «Менеджмент»;
- 27 «Транспорт» за спеціальністю  274 «Автомобільний транспорт».
Підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється на першому (бакалаврському) рівні вищої та тактичному рівні військової освіти з терміном навчання 4 роки. Підготовка офіцерських кадрів тактичного рівня здійснюється в галузі знань – 25 «Військові науки, національна безпека, безпека державного кордону» за спеціальністю – 255 «Озброєння та військова техніка», спеціалізаціями «Експлуатація та відновлення автомобілів та бойових машин підрозділів Національної гвардії України», «Експлуатація та відновлення ракетного, артилерійського та стрілецького озброєння підрозділів НГУ». Після закінчення навчання вони здобувають кваліфікацію - бакалавр озброєння та військової техніки, експлуатації та відновлення автомобілів та бойових машин підрозділів НГУ, офіцер тактичного рівня.
 
Підготовка офіцерських кадрів тактичного рівня також здійснюється в галузі знань – 25 «Військові науки, національна безпека, безпека державного кордону» за спеціальністю – 254 «Забезпечення військ (сил)», спеціалізацією «Тилове забезпечення підрозділів НГУ». Після закінчення навчання вони здобувають кваліфікацію - бакалавр забезпечення військ (сил), тилове забезпечення НГУ, офіцер тактичного рівня.
 
Підготовка здобувачів вищої освіти також здійснюється на другому (магістерському) рівні вищої та тактичному рівні військової освіти з терміном навчання 1,5 роки. Підготовка офіцерських кадрів тактичного рівня здійснюється в галузі знань – 25 «Військові науки, національна безпека, безпека державного кордону» за спеціальністю – 255 «Озброєння та військова техніка», спеціалізаціями «Експлуатація та відновлення автомобілів та бойових машин військових частин Національної гвардії України», «Експлуатація та відновлення ракетного, артилерійського та стрілецького озброєння НГУ»; за спеціальністю – 254 «Забезпечення військ (сил)», за спеціалізацією «Тилове забезпечення військових частин Національної гвардії України»
 
Підготовка здобувачів вищої освіти за кошти фізичних та юридичних осіб здійснюється на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти з терміном навчання 4 роки у галузі знань 073 «Управління та адміністрування», спеціальністюь 073 «Менеджмент».  
 
Підготовка здобувачів вищої освіти за кошти фізичних та юридичних осіб здійснюється на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти терміном навчання 4 роки. Галузь знань 27 «Транспорт», спеціальність  274 «Автомобільний транспорт».
На другому (магістерському) рівні вищої освіти термін навчання 1,5 роки. Галузь знань 27 «Транспорт», спеціальність  274 «Автомобільний транспорт», спеціалізація «Автомобілі та автомобільне господарство».
 
По закінченні навчання випускники отримують дипломи державного зразка.
 
2.1. Підготовка здобувачів вищої освіти (курсанти) - ВІДКРИТИ
 
2.2 Підготовка здобувачів вищої освіти, які навчаються за кошти юридичних та фізичних осіб (студенти) - ВІДКРИТИ
 
3. Науково-педагогічний склад.
 
До складу факультету входять шість кафедр:
- «Інженерної механіки»;
- «Ракетно-артилерійського озброєння»;
- «Автобронетанкової техніки»;
- «Менеджменту та фінансів»;
- «Логістики підрозділів»;
- «Вогневої підготовки».
 
На сьогоднішній день, на кафедрах факультету викладають: 6 докторів наук та 44 доктори філософії, з них: 6 професори та 37 доценти. 1 науково-педагогічний працівник є Заслуженим працівником освіти України. Науково-педагогічні працівники мають досвід бойових дій – 100%. Працівники кафедр мають значний досвід науково-педагогічної діяльності та практичної служби у військах, науково-педагогічний стаж всіх НПП кафедри та бойовий досвід виконання завдань.
 
4. Досягнення здобувачів вищої освіти.
 
НПП кафедр приймають активну участь в підготовці курсантів та студентів для участі у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. 
 
5. Найбільш відомі випускники.
- Випускник 1991 року – генерал-майор запасу Кулик Олег Євгенович, з 2016 по 2019 роки займав посаду заступника командувача Національної гвардії України з тилу – начальника логістики.
- Випускник 1986 року – генерал-лейтенант Набок Олександр Миколайович, з 2019 року начальник Західного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України.
- Випускник 1988 року – генерал-майор запасу Даниляк Володимир Олексійович, з 2005 по 2010 роки займав посаду заступника начальника логістики Головного управління внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України).
- Випускник 1986 року – полковник Матузка Сергій Михайлович, начальник відділу Внутрішнього аудиту Головного управління Національної гвардії України.
 
6. Додаткова інформація.
 
Військовослужбовці, які здобули вищу освіту і отримати рівень вищої освіти «бакалавр» можуть бути призначені на наступні посади: офіцера відділу тилового забезпечення, начальника (помічника начальника) продовольчої служби частини, начальника (помічника начальника) речової служби частини, начальника служби паливно-мастильних матеріалів частини, начальника (помічника начальника) квартирно-експлуатаційної служби; командиром взводу матеріально-технічного забезпечення частини; начальник майстерні по ремонту озброєння частини; начальник (помічник начальника) служби ракетно-артилерійського озброєння частини; командир автомобільного взводу, командир ремонтного взводу, начальник автомобільної служби частини, начальник бронетанкової служби частини.
Військовослужбовці, які здобули вищу освіту і отримати рівень вищої освіти «магістр» можуть бути призначені на наступні посади:(начальника) помічниканачальника продовольчої служби з’єднання, (начальника) помічника начальника речової служби з’єднання,начальника служби паливно-мастильних матеріалів з’єднання, начальника (помічника начальника) квартирно-експлуатаційної служби з’єднання; начальника майстерні по ремонту озброєння з’єднання; начальник автомобільної служби з’єднання, начальник бронетанкової служби частини з’єднання.
 
Підготовка цивільних фахівців.
Здійснюється за державним замовленням та за контрактною формою навчання за спеціальностями «Автомобільний транспорт» та «Менеджмент». Студенти після випуску можуть надалі працювати за фахом у галузі транспорту і транспортної інфраструктури на первинних посадах інженер-механік, технік-конструктор (механік), в подальшому головний інженер, інженер-технолог на підприємствах інформаційного супроводу транспорту, в автосервісі, на фірмових і дилерських центрах автомобільних і ремонтних заводів, в маркетингових і транспортно-експедиційних службах, в системі матеріально-технічного забезпечення оптової та роздрібної торгівлі транспортною технікою, запасними частинами тощо. Для студентів, які засвоїли програму за освітнім рівнем "магістр", стає доступною ще й науково-педагогічна діяльність.
 
Для підготовки фахівців за спеціальностями, які мають місце на факультеті кафедрами використовуються:
- бойова та учбова зброя кафедри вогневої підготовки;
- озброєння і техніка батальйону забезпечення навчального процесу;
- військова техніка та польова навчально-матеріальна база навчального центру Національної академії;
- інформаційно-обчислювальний центр Національної академії;
- читальний зал науково-технічної бібліотеки Національної академії;
­- методичний кабінет Національної академії;
- комплекс технічного та тилового забезпечення;
- тренажерна база кафедр.
 
У відповідності до програм навчання та навчальних планів, згідно з наказом командувача з курсантами усіх років навчання проводяться військові стажування та практики з метою закріплення теоретичних знань та набуття практичних навичок роботи на посадах призначення.
Військові стажування проводяться в базових військових частинах Національної гвардії України.

наставники
фото та відео

Галерея

Усі фото
Обери свій

Інші факультети

faculty
Оперативний
faculty
Командно-штабний
faculty
Факультет логістики
faculty
Гуманітарний факультет
будь у курсі подій

Новини

Усі новини
у Вас є питання?

Відповіді

Які ЗНО потрібно здавати для вступу?

Треба обрати ЗНО згідно обраної спеціалньості для навчання

З чого розпочати вступ до академії?

1) ознайомитись із навчальним закладом та обрати факультет для навчання; 2) обрати необхідні для обраної спеціальності предмети ЗНО; 3) звернутися до Академії (м. Харків) або до найближчої військової частини Нацгвардії та повідомити про вступ (до червня поточного року); 3)* для військовослужбовців НГУ: подати рапорт по команді на навчання в Академії НГУ.

Коли будуть результати вступних випробувань?

Результати про зарахування оголошують по закінченню всих іспитів

Хто має право на навчання в Академії?

Особи від 17 до 30 років, які мають повну загальну середню, професійно-технічну освіту. ( Дозволяється з 16 років, якщо до 31.12 поточного року виповниться 17 років).

Як проходить працевлаштування після закінчення навчання?

Відбувається розподіл наступних місць сулжби по Україні

Скільки років потрібно навчатись?

"бакалавр" - 4 роки; "магістр" - 1,5 років/

Якщо у Вас залишились питання напишіть нам
або телефонуйте за номером:
+38 (057) 732-87-58