новини

Вітаємо капітана Кирила Ткаченко з захистом дисертаційного дослідження!

12.06.2021 09:08

Під час засідання спеціалізованої вченої ради в Національній академії Національній гвардії України відбувся захист дисертаційного дослідження на здобуття ступеня - доктор філософії. Дисертацію захистив ад’юнкт докторантури та ад’юнктури капітан Кирило Ткаченко.

Тема його дисертаційного дослідження – «Метод визначення зон розташування засобів активного радіомаскування для підвищення розвідзахищеності системи радіозв’язку Національної гвардії України».

Науковим керівником здобувача є начальник кафедри військового зв’язку та інформатизації, доктор технічних наук, доцент, полковник Олександр Іохов.

Кирило Ткаченко розкрив досить актуальні для військової науки питання та презентував високий рівень наукової новизни. Вищезазначеним дослідженням науковець займався протягом чотирьох років.

Основні наукові та практичні результати дисертаційного дослідження здобувача опубліковані в 5 наукових статтях, у тому числі 2 з грифом «Таємно».  Апробація проводилась на 8 науково-практичних конференціях по всій Україні.

Члени спеціалізованої вченої ради зазначили, що дисертація Кирила Ткаченко виконана на високому науковому рівні, а отримані результати за ступенем наукової новизни обґрунтованістю, науковою та практичною цінністю відповідають спеціальності «Державна безпека» та вимогам Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії.

«У своїх виступах при обговоренні дисертаційної роботи офіційні опоненти і всі члени спеціалізованої вченої ради відзначили високий науковий рівень, бездоганне володіння тематикою дослідження, фахові та ґрунтовні відповіді. Цей висновок вони підтвердили і своїм одностайним голосуванням за присудження наукового ступеня доктора філософії», - зазначив голова спеціалізованої вченої ради, доктор наук з державного управління, професор, полковник Сергій Бєлай.  

За результатами таємного голосування та на основі прийнятого висновку членів ради було встановлено, що розглянута дисертація відповідає вимогам Постанови КМУ «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії». Відтак, Кирилу Ткаченко було присуджено ступінь доктора філософії за спеціальністю 251 «Державна безпека».

Відділ міжнародних зв’язків, інформації та комунікацій НА НГУ