Статтi

Додатки до правил прийому

 

1. Правила прийому до ад’юнктури та докторантури Національної академії Національної гвардії України

 

 

2. ТАБЛИЦЯ переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100‑200

 

 

3.  Професійний психологічний відбір та проведення конкурсу фізичних здібностей

 

4. Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб

4.1 Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання за державним замовленням

 

5. Перелік конкурсних предметів (вступних випробувань, творчих конкурсів) вступників за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб

 

 

5.1 Перелік конкурсних предметів (вступних випробувань, творчих конкурсів) вступників за державним замовленням

 

6. ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, яким надається особлива підтримка