Статтi

Додатки до правил прийому

Правила прийому до ад’юнктури та докторантури Національної академії Національної гвардії України

ТАБЛИЦЯ переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100‑200

Професійний психологічний відбір та проведення конкурсу фізичних здібностей

Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб

Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання за державним замовленням

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти вступників за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти вступників за державним замовленням

Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Форми та порядок проведення вступних випробувань до Національної академії Національної гвардії України